Allt fler är nöjda med primärvården

NORRBOTTEN: Norrbottningarna är rätt nöjda med sina besök inom primärvården.

Detta visar ”Nationell patientenkät” där 4.864 personer i länet har besvarat frågor om upplevelsen av sina besök hos läkare eller sjuksköterskor på hälsocentraler i Norrbotten.

Svarsfrekvensen i enkäten uppges ha ökat och upplevelsen av besöken har förbättrats inom samtliga kategorier som följs upp. De högsta resultaten ses inom respekt och bemötande samt tillgänglighet. Respekt och bemötande är också den dimension som ökat mest.

– Vi arbetar intensivt för att göra patientens resa genom vården så smidig som möjligt, alltifrån att förbättra tillgängligheten på telefon och besök till koordinering av vård och det personliga mötet. Det är väldigt glädjande att se att de förbättringsarbeten som genomförs i verksamheterna förbättrar patienternas upplevelse, säger Anna Alm Andersson, chef division Närsjukvård Gällivare, Kiruna, Piteå och Kalix.

Mäns upplevelse av primärvården är generellt mer positiv jämfört med kvinnors upplevelse och de ligger också högre inom alla kategorier även om skillnaderna är små.
Sett till åldersgrupper har äldre en mer positiv upplevelse än yngre. Resultaten uppges dock ha förbättrats inom alla åldersgrupper.

Nationell patientenkät genomfördes inom primärvården i slutet av förra året. Innan dess genomfördes Nationell patientenkät 2017.

Publicerad i ÖSTRA NORRBOTTEN, Svenska Taggar: ,