Tagg: Budget

Kostnadsutjämning ger utrymme för utökad budget

HAPARANDA: I måndags beslutade kommunfullmäktige att enligt förslag från kommunstyrelsen fastställa en budgetjustering för 2020/2021 motsvarande 25,7 miljoner på driften och 8,7 miljoner kronor på investeringar samt att kommunen ska utöka låneutrymmet till 30 miljoner kronor på grund av stora

Publicerad i Haparanda Taggar: ,

Redovisar ett starkt ekonomiskt resultat

HAPARANDA: Haparanda stads kommunägda bolag redovisar vinst på 45,2 miljoner kronor i det ekonomiska resultatet för 2018. I dem ingår Stiftelsen Haparandabostäder, Haparanda Värmeverk samt Bottenvikens reningsverk, enligt ett pressmeddelande som publicerades på torsdagsförmiddagen.

Publicerad i Haparanda Taggar: , ,

Tullverket vill ha större budgetanslag

TORNEDALEN: Den 22 februari lämnade Tullverkets generaldirektör Charlotte Svensson över en begäran om budgettillskott från regeringen på sammanlagt 480 miljoner kronor för åren 2020-2022. Myndigheten vill rekrytera ytterligare 500 nya medarbetare. 

Publicerad i Haparanda, Övertorneå, Pajala Taggar: , ,

Inhyrd personal kostar för mycket

Delårsrapporten från region Norrbotten överstiger två procent av skatter, utjämning och stadsbidrag. Årsprognosen överstiger också två procent. Nettokostnadsutvecklingen är lägre än intäkterna, målet är att sänka nettokostnadsnivån med cirka 300 miljoner kronor.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , , ,

Uppger flera orsaker till sämre resultat

ÖVERTORNEÅ: Inför kommunfullmäktige den 15 maj redovisar Övertorneå kommun ett resultat på plus 3,2 miljoner kronor. För kommunkoncernen där Stiftelsen Matarengihem, Övertorneå Värmeverk ab, samt Övertorneå Energi ab uppgår samtidigt resultatet till 7,5 miljoner kronor.

Publicerad i Övertorneå, Svenska Taggar: , , , , , ,

Utökad satsning på bredband

SVERIGE:  Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2017 att landsbygdsprogrammets stöd utökas med 850 miljoner kronor för bredbandssatsningar.

Publicerad i Svenska Taggar: ,

Pajala kommun siktar på budget i balans

PAJALA: Det var inga större diskussioner om budgeten vid måndagens fullmäktige i Pajala.

Publicerad i Pajala, Svenska Taggar: ,