fbpx

Nina Waara: ”På grund av honom är vi här nu”

Haparanda ryttare har ett avtal med kommunen om driften av ridhuset vilket säkrar dem ett driftsbidrag på 800 000 kronor per år. Foto: Lisette Olsson

Kommunen sparar in pengar på till synes alla områden, förutom ett. Haparanda ryttare får årligen ett driftbidrag på 800 000 kronor, ändå gjorde föreningen en vinst på drygt 600 000 kronor under 2021. I arbetet med att ta reda på om alla föreningar behandlas likvärdigt, försvårar kommunen processen.
Föreningen Smådjursstallet fick i år, på oklara grunder, löftet om bidrag till byggnaden av ett nytt stall tillbakadraget. I brevet som garanterade pengarna framgick också att föreningen skulle få ett ökat driftsbidrag till 300 000 kronor, i och med en utökad verksamhet. Den nya kommunstyrelsen valde inte bara att bryta löftet, de sänkte också föreningens dåvarande anläggningsbidrag från 50 000 till 26 000 kronor. Man menade att budgeten inte tillät mer, och att besparingar måste göras var helst det går.
Dessa besparingar verkar inte påverka föreningen Haparanda ryttare. Föreningen har ett avtal med kommunen som säkrar dem ett driftsbidrag på 800 000 kronor per år. Värt att nämna är att ryttarföreningen har en god ekonomi. Vid årsskiftet hade man omsättningstillgångar till ett värde av en knapp miljon, och en kassa på 655 010 kronor.
Året 2021 gjorde Haparanda ryttare en vinst på 615 364 kronor. Det året gick alltså majoriteten av kommunens bidrag, för drift av verksamheten, direkt ner i ryttarföreningens kassa. När andra områden lider av nedskärningar och budgetunderskott, beräknar ryttarföreningen med ett positivt resultat på 181 100 kronor för året 2023.
Ordförande i Haparanda ryttare till ersättare i kommunstyrelsen
Ett flertal tjänstemän och folkvalda inom kommunen är aktiva i Haparanda ryttare. Det finns också personliga band till styrelseledamöter i ryttarföreningen. Mest tydlig är ledamot i Kultur- och fritidsutskottet och ersättare i kommunstyrelsen, Lisa Nilsson (C). Tidigare ordförande i Haparanda ryttare, och nu ledamot i utskottet som sköter just föreningsfrågor. Hon menar att det inte finns en intressekonflikt, och att driftsavtalet är tydligt reglerat.
– Jag avsa mig positionen hos Haparanda ryttare när jag fick det här uppdraget för att undvika konflikt, en av mina största styrkor är att jag är väldigt saklig. Och tittar man på det här avtalet som finns mellan kommunen och Haparanda ryttare för driften av verksamheten så är det tydligt reglerat på vilken nivå det ska ligga. Samma mall används också av andra kommuner, där känner jag mig väldigt trygg att det gått rätt till, säger Lisa Nilsson.
”Många politiker har sina barn på ridskolan”
– Sen kan jag förstå att det kan uppfattas som att det skulle finnas en intressekonflikt, men det är många politiker som har sina barn på ridskolan. Som är mer aktiva än jag till och med, fortsätter Lisa Nillson.
Nina Waara (S), kommunstyrelsens ordförande, säger att den här typen av kopplingar till ryttarföreningen inte påverkar beslutsfattandet. Att det snarare är under föregående styre det har funnits någon typ av jävsituation.
– Vi försöker nu jobba för att vi ska få en bättre likvärdig hantering av alla föreningar. Så var det inte förra mandatperioden. Jag har inte velat slänga kritik på förra kommunstyrelsens ordförande men det är faktiskt hans ansvar det här. Han har inte berett det här ärendet, han har lovat höbidrag och han har lovat höjt verksamhetsbidrag. Det är inte heller rätt, det kan inte vara så att man ska vara kompis med kommunalrådet för att man ska få mer pengar. Den här frågan ska landa i Sven Tornbergs knä, inte i mitt knä. På grund av honom är vi här nu och jag försöker reda ut det här på bästa sätt, säger Nina Waara.
Kommunen försvårar medborgarinsynen
När Haparandabladet hör av sig till kommunen för att få ta del av beslut som tagits gällande Haparanda ryttares verksamhet eller bidrag, får vi till svar att det inte finns. Tydligen sker mycket av den dialogen via mail istället. När Haparandabladet begär att få ta del av dessa mail, blir svaret att det kommer kosta drygt 12 000 kronor. Svaret blir också att alla mail äldre än sex månader raderas. Något som verkar gå emot kommunens egen dokumenthanteringsplan för den här typen av korrespondens.
Att kommunen väljer att försvåra insynen väcker onekligen frågor. I kontakten med en jurist i frågan, sammanfattar han situationen:
“Många intressanta frågor – och en kommun som (det är mitt intryck av tidigare kontakter med Haparandabladet) gör sitt bästa för att utestänga medborgare och medier från insyn.”
Det är inte otroligt att mycket av konflikterna som uppstått faktiskt grundar sig i en bristande kommunikation vid styrelsebytet. Att det inte finns en aktiv vilja att motarbeta Smådjursstallet. Att kommunen då väljer att försvåra eftersökningsarbetet blir synnerligen obegripligt.

Dela den här artikeln:

E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn

Vet du mer? – TIPSA OSS!

Tipsa redaktionen via tipsa@haparandabladet.se, telefon 0922-28022 eller krypterat via vårt tipsformulär som finns här

Kommentera artikeln:

31 kommentarer på “Nina Waara: ”På grund av honom är vi här nu”

 1. Myndigheter i Sverige har en serviceskyldighet. Myndigheterna ska alltså ge allmänheten service och hjälpa till så att allmänheten får den information som efterfrågas. Myndigheternas uppgift är alltså INTE att hemlighålla information såvida den inte omfattas av sekretess. Man har rätt att ställa frågor anonymt och även via telefon och e-post, och rätt att få svar. Man kan även be en anställd läsa upp text ur en allmän handling. Man behöver heller inte begära ut en hel handling utan har rätt att begära ut uppgifter från en allmän handling t.ex ”Vilket datum fick Smådjursföreningen löfte om att få X SEK för verksamhetsåret 2022? Vem gav Smådjursstallet detta löfte?” eller ”Vilka obehöriga lärare har anställts år 2021”. Haparanda kommun följer INTE lagstiftningen utan både anställda och politiker agerar som att de har rätt att hitta på egna regler.

 2. Kommunen kan INTE neka någon att få se allmänna handlingar! Och nej, kommunen kan INTE ta betalt 12000 SEK för att få se dem! Allmänna handlingar även i form av e-post måste sparas av kommunen! Finns tyvärr ingen kompetent personal inom kommunen som har koll på läget.

 3. E-post till myndigheter (i det här fallet Haparanda kommun) är allmänt att betrakta som en allmän handling. Myndigheter ska utgå från att allmänna handlingar ska bevaras för evigt. Allmänna handlingar får bara gallras om det finns stöd i arkivlag med tillhörande föreskrifter. Haparanda kommun kan alltså inte på måfå slänga bort e-post som inkommit. Anar att Haparanda kommun vill slänga e-post som kan visa på oegentligheter inom kommunen.

 4. Vad säger Sven Tornbergs, Anders Rönnqvist, Nina Waara m fl politiker? Ni verkar inte vilja ta ansvar för det ni hittar på! Vad säger kommunchefen?

 5. Kanske bäst att låsa tråden då det finns kommentarer om Israel, Älmhult, diktatur, ”järntvättarmöten”. Kritisera gärna, men var saklig istället för att ta argumenten från tomma luften. Engagera er politiskt. Visst, ni får satsa många kvällar och helger, men det ger er en inblick i en värld som ni kanske inte har en aning om. Var glada och stolta över de människor som satsar sina kvällar och fritid på att göra er kommun bättre. Det är sannerligen ingen lätt uppgift. Jag skulle nästan kunna påstå att det är omöjligt med krympande budget och en allt äldre befolkning. All heder till er politiker. Ni gör ett bra jobb.

 6. Haparanda kommuns anställda gör sitt yttersta för att förhindra insyn. Det gäller inte bara bidrag till föreningar utan även andra områden!! Högsta cheferna gör ingenting åt detta utan hjälper till att dölja saker. Politikerna tycks helt sakna engagemang och vilja att skapa en kommun med ärlighet och öppenhet. Så här har det sett ut i åratal och det finns inga tecken på att något förändras. Korrupt användning av skattepengar!

  • Det är det jag arbetat för politiskt under 20 års tid, att bejaka öppenhet och att politikerna tar ansvar för våra skattemedel.
   Jag har varit tämligen ensam med mina inspel och ifrågasättanden när det gäller bl.a. Barents Center, Hemstranden och senare Haparanda Värmeverk.
   Avsaknaden av stöd från övriga politiker och partier……gjorde att jag lämnade den kommunala politiken.

   • Men ser att du Anders Rönnqvist inte svarat på flertal frågor du fått från allmänheten i kommentarerna till den här och andra artiklar! Även andra politiker lyser med sin frånvaro!

    • Javisst behöver alla skärpa sig….även signaturen och övriga oavsett tillhörighet.
     Vänd dig till de politiker som nu är i Kommunstyrelsen med Nina Waara i spetsen. Jag är off…..

     • Men de andra politikerna kan ju inte svara för dig Anders Rönnqvist! Så svara på de frågor du fått så allmänheten får svar. Hur mycket arvode lyfte du under din tid som vice kommunalråd? Hur mycket arvode lyfter du nu?

  • Vilken sten lever du under?
   du hittar alla protokoll från fullmäktige, styrelser och nämnder på kommunens hemsida.
   Slöfock som skyller din okunskap på andra.

 7. Egentligen är ju HR ett lysande exempel på att fler idrottsanläggningar kan driftas av föreningarna själva. De där 800 000 är ju en piss i Mississippi för kommunen, vad kostar inte bara personalen på Aspen eller gränsvallen??? .
  Billig lösning för kommunen.

  Samtidigt får föreningen möjlighet att forma sin verksamhet som det passar dom och deras visioner än att hållas tillbaka av kommunens ständiga nedskärningar.

  Men i denna sosse kommun är det svårt att tänka sig nåt annat än kommunal drift.

 8. nu går SD-svansen med sjvp upp i effekt. ursäkta jag glömde centern och främst fritidshatarna KD och främst flickors fritidsnöjen. KD, alla flickor vill inte vara med i era ”järntvättar” möten. där KD hyllar Israel som deras framtidsdröm land. vad tycker KD adaktusson tex vad som händer i israel? landet är på väg att bli en diktatur. och KD och kristna TV i Älmhult hyllar i direketsändning Israel med hyllningarna ”Leve Israel” i minst 5 minuter. jag mådde illa faktiskt, att krista kan ha såna extrema värderingar. skrämmande!!!!

 9. Såg att Nina Wara säger i Hb att hennes engagemang i Haparanda ryttare inte påverkar de beslut hon tar. Vilket nonsens! Självklart gör det det! Det är naivt att tro att man inte blir påverkad, om inte annat så på ett omedvetet plan. Hade varit bättre om hon erkänt att hennes engagemang i HR kan påverka hennes beslut, då hade hon åtminstone gett ett medvetet intryck. Nu känns hon ju bara verklighetsfrånvarande…. eller hon kanske är lika saklig som Lisa Nilsson är enligt egen utsago?

  • Ska alla politiker barn gå skola i Övertorneå istället för i Haparanda?

   Ska BUN bestå av barnlösa personer, pensionärer eller människor som inte har någon koppling till skolan?

    • Nej, men det är naivt av Nina Waara att mena och tro att det som sker i hennes privatliv inte påverkar hennes beslut inom politiken. Om hon däremot moget skulle erkänna att alla politiker måste vara på sin vakt att de inte låter sitt eget privatliv påverka besluten , så även hon, så kanske man hade kunnat ha lite respekt för henne och hennes pladder.

 10. Hb s reporter borde ha gjort bättre research, mängder med felaktiga uppgifter i artiklarna. Tråkigt men ej ovanligt att griniga kommuninvånare sedan öser sin skit här på Hb web. Ut och jobba ideellt i föreningar och klubbar som finns här i stan istället.

 11. Kommunen har en inkompetent och korrupt organisation både vad gäller tjänstemän och politiker! Inget nytt under solen! Tycks inte heller finnas vilja hos politikerna att ändra det!!

  • Hade varit intressant om HB kunde genomsyra de ersättningarna vi ger till våra valda politiker.

   Förslag på ett nytt arvode vore självklart medianlönen i kommunen.

   Vill man tjäna mer pengar än medianen får man göra något annat…

   Man blir politiker av ideologiska skäl, inte ekonomiska. Det kanske man har glömt nu när man pratar om att höja arvodena igen…?

   En liten träskrensning som detta gör att vi helt plötsligt hittar pengarna som behövs till smådjurstallet!

 12. Märkligt att det ska klagas över människor som faktiskt får saker att bli bättre. Driftigare folk än Nilsson och många andra av stallflickorna får man leta efter. Jobbar hårt, smarta och klagar aldrig.

 13. Nina Waaras skriverier är under all kritik. Haparanda är bland de fattigaste kommunerna i Sverige, om inte fattigast. Utbildningsnivån är mycket låg. Skolan går på knäna.Och kommunalrådet möter kritiken på det här sättet! (Ska alla också tjäna lika mycket?) Nu kommer kommunen ändå att få ett nytt badhus. Varifrån kommer pengarna? ( Kommunen har inga pengar.)Varför kunde man inte samarbeta med Torneå och använda deras badhus? Vart försvann ”tvillingsstäderna”? Twincitytanken? ( Ekonomiskt går det förresten mycket bra för Torneå.) Man vill inte erkänna att man kommer från Haparanda, så okunnigt och elakt skriver kommunalrådet ( och skriver också väldigt dåligt!) ,och så fantastiskt idiotiska beslut tar kommunstyrelsen i kommunen. Hoppas innerligen att det finns någon som kan ekonomi i den här kommunen.
  Vilka som är Ninas kompisar kommer vi inom en snar framtid att se.

  • Ja asså samarbete över gränsen låter så fint i teorin, men vi såg ju hur det gick under pandemin. Alla våra elever blev utan simundervisning för vi fick inte komma in i Finland! Så ja, det låter så fint o dela simhall etc men i praktiken så fungerar det inte i alla lägen. Och ingen av oss vet vad framtiden för med sig, så vi vet inte om det kommer nya situationer där gränsen stängs.

 14. Det är sådana här affärer som kräver in nya friska politiker med nytänkande..Annars så är ju det en jävssituation om allt stämmer i artikeln. Undra vem/vilka i den politiska ochfolkvalda gruppen som vågar göra nåt..tex omvärdera tjänstemännens rekommendationer ang bidragen

 15. Det blir nog lätt så i en liten kommun, där det finns band människor emellan.

 16. Den här kommunen verkar gå från dåligt till värre….
  Mycket som sticker ut i artikeln men inga kommuninvånare som reagerar.

  Mycket märkligt att Nilsson själv får avgöra om det var jäv eller inte? Är man insyltad är man väl den minst lämpliga och avgöra det! Och detta ska vi bara acceptera för att Nilsson anser att hon minsann alltid är så saklig! Rent bissart att läsa detta!

  Nina Wara gör en klassiker och skyller allt på det förra styret. Allt är Tornbergs fel. När Hb grövt tillräckligt länge i detta kommer det väl fram att det egentligen var Tornebrgs fel att hon drog tillbaka löftet mot Smådjursstallet också!

  Och Hb skrapar bara på ytan. Jag hoppas det kommer en fortsättning på detta granskande! För varför tillåter man att Haparanda ryttare får så mycket i bidrag men bidragen läggs på hög? Då är det väl ändå dags att dra ner på bidragen? Uppenbarligen behöver inte Haparanda ryttare dem pengarna då! Och så kan man ju titta vidare på detta: varför får Haparanda ryttare såna enorma summor i bidrag, när inte andra föreningar får det? Det finns många andra föreningar här i stan som skulle behöva dem pengarna – och där de skulle användas! HR:s bokslut visar ju att de inte behöver bidraget! På vilka grunder har man valt att särbehandla EN förening i kommunen på detta viset? Som sagt var: många av politikerna är själva aktiva i HR. Själva eller att deras barn rider där. Och så pumpar man in hundratusentals kronor i bidrag till just den föreningen. Ganska unket va?

 17. ”Året 2021 gjorde Haparanda ryttare en vinst på 615 364 kronor. Det året gick alltså majoriteten av kommunens bidrag, för drift av verksamheten, direkt ner i ryttarföreningens kassa”
  Vidare:
  ”han har lovat höbidrag och han har lovat höjt verksamhetsbidrag. Det är inte heller rätt, det kan inte vara så att man ska vara kompis med kommunalrådet för att man ska få mer pengar. Den här frågan ska landa i Sven Tornbergs knä, inte i mitt knä”
  Artikeln säger allt som behöver sägas om detta.

RELATERADE ARTIKLAR

SENASTE TIDNINGEN

VILL DU PRENUMERERA?

E-tidning

Autogiro eller kort utan bindningstid
kr 89 Månadsvis
 • E-tidning
 • App för mobil
 • App för läsplatta
 • Taltidning (sve)
 • Sökbart arkiv
 • Offlineläsning
Popular

Läsning från E-TIDNINGEN