fbpx
Det har under dessa sex månader varit mycket bra diskussioner alla partier emellan, högt till tak, bra information från kommunalrådet till alla partier om vad som har hänt och vad som är på gång.
Hur ska det (S)-märkta styret hantera uppdraget att privatisera äldreomsorgen trots ett tydligt folkomröstningsutfall och framför allt mot bakgrund av den egna ideologin?
För att öka nyttjandet av badhuset och göra det mer lockande för invånarna bör man planera att implementera badhuset tillsammans med en ungdomsgård. Ungdomsgården kommer att fungera som en social plattform där ungdomar kan mötas och delta i olika aktiviteter.
Det har varit många insändare från personer som själva flyttat från Tornedalen – förmodligen för att få försörjning – men som menar att de som stannat kvar inte förtjänar att fara väl av alla investeringar som nu söker sig till glesbygden utan ”kraven ” som ställs är att det ska vara tyst, mörkt (inga lampor) och orörd skog. De jobb som ska få finnas är renskötsel och turism. Vindkraft, gruvor och skogsbruk påstås förstöra möjligheterna att bo kvar.
Vi kan alla se hur de svenska matpriserna har stigit och fortsätter stiga. Prishöjningarna gröper stora hål i hushållskassorna. Nu måste samhället agera.
I HB läser jag om kommande företagssatsningar i Haparanda kommun. Framtiden ser ljus ut för att tillgodose en framtida befolkningsökning med arbeten. Vad jag oroar mig för är om dessa satsningar är långsiktiga

SENASTE TIDNINGEN

VILL DU PRENUMERERA?

E-tidning

Autogiro eller kort utan bindningstid
kr 79 Månadsvis
  • E-tidning
  • App för mobil
  • App för läsplatta
  • Taltidning (sve)
  • Sökbart arkiv
  • Offlineläsning
Popular