fbpx
Vi kan alla se hur de svenska matpriserna har stigit och fortsätter stiga. Prishöjningarna gröper stora hål i hushållskassorna. Nu måste samhället agera.
I HB läser jag om kommande företagssatsningar i Haparanda kommun. Framtiden ser ljus ut för att tillgodose en framtida befolkningsökning med arbeten. Vad jag oroar mig för är om dessa satsningar är långsiktiga
Vi behöver Sveriges hjälp till att försäkra godstrafiken över Östersjön även i krissituationer. Ett stort hinder undanröjs när elektrifieringen av Finlands järnvägsnät ända till Haparanda blir klart 2024.
Nu när räntenivån på en företagskredit är över 6 procent tycker jag att vi skogsägare borde få minst 15 procents prishöjning på våra skogsprodukter!
Framtidsvisionen bör handla om att få en större andel av de årliga privata avverkningsvolymerna att bli använda lokalt och detta ger enligt min mening förutsättningar för att gynna såväl lokala skogsindustrin, våra lokala värmeverk och det lokala skogsbruket bara viljan finns hos aktörerna att samverka kring detta.
Vi ser med oro på utvecklingen inom skogsindustrin, Sveaskog informerade i januari om kraftigt neddragna avverkningar i Norrbotten under 2023 och framåt. Vi har företag i våra kommuner som kommer att påverkas av dessa åtgärder. Både sågverk, transportföretagare och skogsentreprenörer påverkas olika, men även kommunen som fjärrvärmeleverantör.
Starten av mandatperioden kan sammanfattningsvis beskrivas som kaotisk och panikartad. Den storm som (S) ser, verkar ingen annan se.

SENASTE TIDNINGEN

VILL DU PRENUMERERA?

E-tidning

Autogiro eller kort utan bindningstid
kr 79 Månadsvis
  • E-tidning
  • App för mobil
  • App för läsplatta
  • Taltidning (sve)
  • Sökbart arkiv
  • Offlineläsning
Popular