fbpx
Vi ser med oro på utvecklingen inom skogsindustrin, Sveaskog informerade i januari om kraftigt neddragna avverkningar i Norrbotten under 2023 och framåt. Vi har företag i våra kommuner som kommer att påverkas av dessa åtgärder. Både sågverk, transportföretagare och skogsentreprenörer påverkas olika, men även kommunen som fjärrvärmeleverantör.
Starten av mandatperioden kan sammanfattningsvis beskrivas som kaotisk och panikartad. Den storm som (S) ser, verkar ingen annan se.
Som ledare för den politiska majoriteten har Ulrica Hammarström satt laget före jaget genom att vara lojal mot partikamrater och hålla ingångna avtal med samarbetspartierna, skriver ledande företrädare för samtliga fem ingående partier i majoritetskoalitionen i Pajala kommun.
Att finnas med på en lista över möjliga sparåtgärder har väckt stor ilska på Seskarö, en by som är osedvanligt livaktig med dess sågverk, havsbad, flertalet serveringar, tandläkare och livsmedelsaffär. Skolan är en del av attraktiviteten för ön och ett viktigt argument för att locka barnfamiljer till bosättning.
Signaturen Trötta föreningsmänniskor undrar varför kommunen ska anställa en person på 50 procent för att anordna Matarengi marknad. Tomas Mörtberg svarar i en replik och får ett svar på repliken:
I fallet med den 8-åriga pojke som nyligen misstänks ha dödats av sin pappa konstaterade domstolen att pappan inte kan sätta barnets behov före mannens konflikt med mamman. Men han får trots detta umgängesrätt. Och nu är pojken död.
Att Sveaskog sedan tidigare avverkat så pass hårt att det är helt slut på avverkningsmogen skog nämner man inte. Trots att de själva uttalat detta vid ett möte med Naturskyddsföreningen i Norrbotten. Att Sveaskog inte kan leverera utlovade leveranser skog är ingen annan än Sveaskog ansvarig för!

SENASTE TIDNINGEN

VILL DU PRENUMERERA?

E-tidning

Autogiro eller kort utan bindningstid
kr 79 Månadsvis
  • E-tidning
  • App för mobil
  • App för läsplatta
  • Taltidning (sve)
  • Sökbart arkiv
  • Offlineläsning
Popular