fbpx

Mystiken kring Tornedalingarnas Triksförbund

Bengt Bucht beskriver i sin insändare den 24 augusti händelserna i förbundet på ett väldigt tydligt sätt där styrningen från medlemmarna förskjutits till en ej representativ skara individer.

Han pekar på en grundlagd icke demokratisk styrning, där det paradoxala är att styrelseledamöter just från Uppsalas lokalförening, och även Stockholms lokalförening gått in i smygandet inför årsmötet. Likaså har en ny ledamot tillkommit från Umeås lokalförening. Att sedan både Umeå och Uppsala lokalföreningar uttalar kritik över årsmötet visar på den bristfälliga förankringen. Ledamöterna har knappast agerat som representanter och ansvariga för sina lokalföreningar. Ansvaret kan inte, som Bengt menar, enbart belastas Riksförbundet.

I en tidningsartikel i HB inför årsmötet anför den dåvarande verksamhetsledaren kritik mot sin arbetsgivare. Samtidigt anförs i artikeln att denne kan tänka sig att vara styrelseordförande i framtiden, vilket visar på hur rollerna mellan arbetstagare och arbetsgivare gått ihop.

I en påföljande fas beskylls det tidigare arbetsutskottet för långvariga missförhållanden och misskötsel, trots att det till exempel inte kunnat hållas ett enda möte under året där styrelsen träffats på grund av pandemin. De ledamöter som vänt kappan efter vinden och inte överhuvudtaget insett sin arbetsgivarroll, är märkligt nog helt tysta och verkar inte ha någon uppfattning om vilka missförhållanden som kan ha förelegat. När den nya ordföranden i Nordnytt anför att denne inte deltagit i omdaningen mer än genom att uppmana sina vänner att rösta, uppkommer den första sprickan i fasaden. En av de nya ledamöterna beskriver i HB hur den nya ordföranden, tillika anställd kontaktat denne. Ett arbete i lönndom långt borta från en demokratisk process med förankring hos medlemmar och lokalföreningar, som Bengt Bucht efterlyser.

De anklagelser som förs mot det tidigare arbetsutskottet både i media och i sociala medier har till dags dato inte preciserats. Beskyllningarna har också varit föremål för polisanmälan. Även om myndigheterna inklusive Justitiekanslern valt att inte ta upp ett brottsåtal utan hänvisar till en civilprocess, är det anmärkningsvärt att ett förbund som arbetar för tolerans och respekt, hamnar i en situation utan självinsikt.

Det här skulle ha varit ett jubileumsår med mycket glädje för framsynta och visa ungdomar, som med starkt engagemang ville skapa respekt och identitet för oss alla i en tid där det inte var en självklarhet. Glädjen svalnade dock trots en varm sommar. Var det verkligen värt att ge sig in i ett tricksande som äventyrar och skadar oss.

Tapio Kostet

VILL DU SVARA PÅ INLÄGGET?

Skicka in en replik via vårt formulär eller mejla den till friaord@haparandabladet.se. Du kan också kommentera nedan:

Kommentera artikeln:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

Dela den här artikeln:

Dela på email
E-post
Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn

FLER DISKUSSIONER

SENASTE TIDNINGEN

VILL DU PRENUMERERA?

E-tidning

Autogiro eller kort utan bindningstid
kr 79 Månadsvis
  • E-tidning
  • App för mobil
  • App för läsplatta
  • Taltidning (sve)
  • Sökbart arkiv
  • Offlineläsning
Popular

Läsning från E-TIDNINGEN

Bygger en digital hubb

Susann Svennemyr i Muodoslompolo ser gärna en digital mötesplats i byn och hennes vision sammanfaller med Pajala kommuns intentioner om att starta digitala hubbar i byarna. I Muodoslompolo är intresset för att jobba på distans stort.

Analys: Det blir nej till vindkraft

Den 11 oktober ska kommunfullmäktige i Pajala besluta om vindkraftsparken i Käymäjärvi som Vattenfall vill bygga. HBs analys visar att det blir ett nej och därmed ett kommunalt veto mot vindkraft. Men det förutsätter att normala jävsregler gäller annars är utgången mer oviss.

Grön våg i Tornedalen

”Det är en trend att folk väljer att bosätta sig på mindre orter. Det jag också noterar är att det inte är så att merparten flyttar till centralorten utan det är faktiskt två tredjedelar som flyttar in till byarna, så det är en liten grön våg känner jag”, säger Övertorneås kommunalråd Tomas Mörtberg. HB har besökt två barnfamiljer som nyligen flyttat in i varsin släktgård.

Ny lärarduo i Pajala

Megan Robson och Anita Karvonen är båda nya lärare på Centralskolan i Pajala. Efter att ha bott på ett flertal platser i Sverige flyttade Anttisbördiga Anita Karvonen för två veckor sedan till Pajala. Hon och kollegan Megan Robson, från Vancouver i Kanada, ska dela på fjärdeklassarna.