fbpx

”Pappren har funnits på bordet”

Läser i Haparandabladet 22 december om ledamöter Rönnqvist och Westman som tappat detaljminnet av vad som redovisades den 24 februari när fullmäktige beslöt att stifta en kooperativ hyresrättsförening tillsammans med Riksbyggen och gå i en kommunalborgen för byggandet av ett nytt särskilt boende.

Konstateras kan att både Rönnqvist och Westman varit med på hela resan och även suttit med i den grupp som tagit fram material som legat till beslut för såväl stiftandet av föreningen samt för utformandet av hur byggnationen ska se ut med tillhörande handlingar och kalkyler. Det handlar således inte om att de skulle fått information vid ett tillfälle, snarare tvärtom. Vid minst 12 tillfällen har träffar och information kring stiftandet av en kooperativ hyresrättsförening funnits på politikens dagordning, antingen i arbetsgrupper eller på formella möten med kommunstyrelsen eller dess utskott.

 • 3 april 2019 deltog ledande politiker från Kommunstyrelse, Socialnämnd och tjänstemän från förvaltningarna på ett seminarium i Luleå där Riksbyggen presenterade konceptet om en kooperativ hyresrätt, deltog gjorde Rönnqvist och Westman.
 • 9 maj 2019 hölls en presentation med företrädare från Riksbyggen för ledamöter i socialnämnd samt för samtliga gruppledare i Haparanda. Presentationen hölls på plats i Haparanda kommun. Vid presentationen ställdes en rad frågor till Riksbyggen som lämnade svar på dessa den 20 maj och svaren skickades vidare till deltagarna vid presentationen den 21 maj.
 • 3 juni 2019 togs frågan om upphandling av samverkanspart för stiftande av kooperativ hyresrättsförening upp i Kommunstyrelsens arbetsutskott och KSau föreslår kommunstyrelsen genomföra en upphandling av samverkanspart vilket även kommunstyrelsen beslutar om samma dag.

Förvaltningen genomför en upphandling avseende samverkanspart för stiftande av en kooperativ hyresrättsförening. Riksbyggen är de som lämnar in ett anbud som möter de krav som ställts upp i förfrågningsunderlaget. Priset uppgår till 250.000 kronor samt ersättning för nedlagda kostnader om Haparanda kommun eventuellt väljer att gå vidare och genomföra bygget på egen hand.

En styrgrupp, bestående av politiker och tjänstemän, tillsätts och träffas väldigt intensivt under december och januari månad. Styrgruppens uppdrag är att se till att det finns tillräckligt med underlag för att kunna gå vidare i processen. I styrgruppen sitter bland andra både Anders Rönnqvist och Bengt Westman. Bland underlagen som tas fram finns programhandlingar, utformning av byggnaden, produktionskalkyler och driftkalkyler. Styrgruppen träffas sex gånger under perioden december – januari. Anders Rönnqvist är närvarande vid hälften av tillfällena och Bengt Westman är närvarande vid fyra av tillfällena.

Den 3 februari presenterades ett fullödigt material för KSau med förslag på 7 beslutspunkter till kommunstyrelsen som enhälligt beslutade ställa sig bakom arbetsutskottets förslag till beslut den 17 februari. Vid båda dessa tillfällen informerades om hur stor del av byggkostnaden som skulle utgå till Riksbyggen om dessa var byggherre, så kalllade byggherrekostnader. Ledamöterna Rönnqvist och Westman var med vid båda dessa möten.

På grund av det omfattande materialet kallades kommunfullmäktigeledamöterna till ett informationsmöte den 18 februari för att styrgruppen och Riksbyggen skulle kunna gå igenom materialet med ledamöterna ordentligt.

I samband med det ordinarie fullmäktige den 24 februari gjorde undertecknad, som kommunstyrelsens ordförande, en genomgång av materialet på 45 minuter. Inga större frågor ställdes. Beslut om stiftande av den kooperativa hyresrättsföreningen beslutades enhälligt av kommunfullmäktige.

Allt sedan dess har arbetet med den Kooperativa hyresrättsföreningen fortgått. En styrelse har valts. Mark har köpts från Haparanda kommun. Förfrågningsunderlag baserat på de handlingar som arbetats fram av styrgruppen har tagits fram. Anbud har begärts in och utvärderats. Avtal om genomförande av projektet har tecknats. Första spadtaget har tagits och bygget är igång. En del av dessa saker har kommunstyrelsen varit inblandad i, andra inte.

De så kallade pappren har funnits på bordet under hela resans gång. Frågan är om ledamöterna Rönnqvist och Westman läst dem?

VILL DU SVARA PÅ INLÄGGET?

Skicka in en replik via vårt formulär eller mejla den till friaord@haparandabladet.se. Du kan också kommentera nedan:

Kommentera artikeln:

8 kommentarer på “”Pappren har funnits på bordet”

 1. Westman visade redan vid upphandlingen ang Folkets hus att han inte var med i matchen & det verkar bara bli sämre ju större siffror det handlar om.

 2. Den slutsats man kan dra av artikeln samt kommentarerna är att nästa gång det är val då ska nog alla Haparanda bor utnyttja rätten att stryka samtliga de ”Tre vise männen”s namn på valsedlarna. Innebär inte per automatik att de blir bättre, men förutsättningarna blir i alla fall kraftigt förbättrade…..

  • Det verkar vara genomgående i dom politiska nämnderna att politikerna inte har en aning om vad man tar beslut om! det skulle kanske vara på sin plats att man är mer pålästa i ämnet innan man beslutar?

   • Suck tolkar mina kommentarer som att jag ingen aning har om vad jag beslutat om…
    Suck har tydligen svårt att läsa och förstå mina kommentarer och vad jag skriver….

  • Sten, vad blir det kvar att rösta på då om man stryker de tre vise männen?

 3. S säger att ingen fått veta någonting medan sjp säger att de minsann fått veta allt ”men tänk om det finns något vi inte vet”. Fortsättning följer som sagt…

 4. Ordförandes svar är märkligt.
  Det har skrivits en del om hur styrelsen KHF Hemstranden/Kotiranta accepterat anbud med ett fåtal höga offertbud . Då journalisten Lars Pekka frågade mig om det förhållandet så svarade att jag inte har kunskaper om det verkliga förhållandet då det är styrelsen för KHF Hemstranden/Kotiranta som handlägger de frågorna.
  På frågan om inte Kommunstyrelsen behöver få information om förhållandena så sade jag att jag tycker det vore bra om föreningen ger Kommunstyrelsen information om hur sakerna förhåller sig. Kommunen har beslutat om borgen för föreningen och också utsett ledamöter till styrelsen så jag tycker nog att det finns anledning att ha en transparent information till dem. Men ordföranden i Kommunstyrelsen tillika KHF Hemstranden/Kotiranta väljer att förlöjliga oss och insinuerar att vi inte förstår vad vi beslutat om. Nej vi vet inte vad styrelsen för KHF Hemstranden/Kotiranta beslutat om. Tydligen var det att trampa ordföranden på tårna. Mycket skulle vara vunnet om Kommunalrådet valde att informera om vad som händer inom olika organ som kommunen är inblandad i, den begäran har jag framfört ett flertal gånger och kommer att fortsätta att göra det tills vi får transparent information om vad som sker.

 5. Hej HB läsare!
  Sven Tornberg har helt missuppfattat mina kommentarer kring Lars Pekkas artikel i HB !
  Lars Pekka lyfter några frågeställningar kring upphandlingen av vårt nya äldreboende Hemstranden. Det jag kommenterat är att det är viktigt att de påståendena bemöts och vederläggs huruvida de är riktiga, relevanta i ärendet.
  Jag ifrågasätter inga Möten, handlingar eller övrigt beslutsunderlag som funnits inför de eniga beslut vi fattat och som jag varit med om. Det omtag vi ev. behöver är om det finns information och handlingar i ärendet som vi beslutsfattare inte fått se eller inte blivit informerade om.
  Fortsättning torde följa…..
  /anders Rönnqvist, gruppledare. Sjukvårdspartiet
  Vice kommunalråd

Dela den här artikeln:

E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn

FLER DISKUSSIONER

SENASTE TIDNINGEN

VILL DU PRENUMERERA?

E-tidning

Autogiro eller kort utan bindningstid
kr 79 Månadsvis
 • E-tidning
 • App för mobil
 • App för läsplatta
 • Taltidning (sve)
 • Sökbart arkiv
 • Offlineläsning
Popular

Läsning från E-TIDNINGEN

Myggrik midsommar med mörka moln

Man kan undra om väderguden är dadaist – med massiv hageleld i Seskarö som på några minuter förvandlar festplatsen till leråker och skyfall mitt under ringlekar vid Kukkolaforsen. 

Brottarmästaren grep in när polisen var långt borta

Kände Haparandaprofilen och mästerbrottaren Tomas Johansson gjorde en hjältemodig insats på måndagskvällen när han skyddade allmänheten från en påverkad och förvirrad man som beväpnat sig – med en borrmaskin. 

Evenemang i Tornedalen

Här följer en sammanställning av några av de evenemang som äger rum i Tornedalen under sommaren, på både svenska och finska sidan av gränsen. 

Solen sken på studenterna

Glädjen var stor när studenterna vid Gränsälvsgymnasiet i Övertorneå sprang ut till strålande sol och alla anhörigas gratulationer. 

”Ska bli konstigt att inte plugga”

Efter regn kommer sol, sägs det. Det fick studenterna från Laestadiusskolan i Pajala erfara när de efter hällregn, i sol fick vandra ut på den röda mattan och den påföljande balen på Folkets hus. ”Ska bli konstigt att inte plugga.

Tärendöholmen åter vandaliserad

Under lördagen ägnade sig ett tjugotal personer att städa upp och fräscha till Tärendöholmen efter en lång vinter. På söndag återvände fastighetsansvarig Petter Stridsman och upptäckte då att det under natten skett skadegörelse på holmen.