fbpx

Stärk den privata äganderätten till skogen

Nyligen avslutades remisstiden gällande skogsutredningen. Många har tagit chansen att lämna synpunkter på den långa utredningen och det råder inga tvivel om att det finns många starka åsikter om hur den svenska skogen ska brukas.

Centerpartiets utgångspunkt är att utredningen ska vara ett verktyg för att genomföra det som står i januariavtalet: att stärka och värna den privata äganderätten. Det handlar om att markägare ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten; att det ska utvecklas nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av mark samt att det ska preciseras hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi.

Punkterna om skogen i januariavtalet har tillkommit efter en längre periods utveckling inom svenskt skogsbruk, där enskilda skogsägare inte längre känner att de har kontroll över sin mark. Detta trots att skogen kan ha brukats i familjen i flera generationer och ska lämnas över till nästa generation när det är dags. Den här utvecklingen är inte bara negativ för produktionen utan den skapar också en brist på förtroende för våra myndigheter.

För att höga naturvärden ska uppfattas som något positivt för skogsägaren anser Centerpartiet att äganderätten måste stärkas. Är det något som historien lärt oss så är det att det vi äger vårdar vi. Skogsutredningens förslag på att formella avsättningar ska ske genom frivillighet och på skogsägarens initiativ ligger helt i linje med vad Centerpartiet driver. Detta omvända perspektiv kommer att stärka äganderätten och göra skogsägaren involverad i naturvård, istället för som idag bli straffad för att man vårdat sin skog i generationer. Beslut om ekonomisk kompensation ska fattas vid samma tillfälle som markägaren blir ålagd om brukandebegränsningar av sin egendom.

Att utredningen så tydligt markerar att Skogsstyrelsen bör upphöra med sin nyckelbiotopsregistrering vid avverkningsanmälan är bra då detta inte bara saknar lagstöd, utan även skapat en frustration hos skogsägare som inte haft möjlighet att överklaga.

Sedan den statliga detaljstyrningen av skogen upphörde 1993 så har det svenska skogsbruket blivit bättre. Det svenska skogsbruket har visat att man både kan bruka skog för att möta klimathotet, skapa välfärd och jobb samtidigt som man utvecklar den biologiska mångfalden. Låt oss fortsätta på det spåret genom att säga nej till överstatlighet och ja till den privata äganderätt som skapat den mångfald av skog som vi alla älskar att vara i.

Linda Modig

riksdagsledamot Norrbotten (C)

Nils-Olov Lindfors

regionråd Norrbotten (C)

Johan Gröhn

distriktsordförande Norrbotten (C)

Peter Helander

skogspolitisk talesperson (C)

VILL DU SVARA PÅ INLÄGGET?

Skicka in en replik via vårt formulär eller mejla den till friaord@haparandabladet.se. Du kan också kommentera nedan:

Kommentera artikeln:

5 kommentarer på “Stärk den privata äganderätten till skogen

  1. ”Fakta” vet tydligen inte hur skogsbrandförsäkringar fungerar , låt mig då förklara. Om det brinner i skogen är ägaren skyldig att betala sin del av släckningsarbetet och då är det bäst att ha en skogsbrandförsäkring. Det går inte att rycka på axlarna och säga att jag struntar i om min skog brinner ner. Jag tror att det finns skogsägare som inte känner till detta och kan därmed råka ut för en ekonomisk katastrof. Jag själv som nybliven skogsägare visste inte detta. En sådan inlaga skrev jag tidigare men bladet tog av någon anledning inte in den.

  2. Fakta ifråga om försäkringar är att skogsägaren är skyldig att ersätta släckningsarbete antingen man vill eller inte. Det finns nog skogsägare som inte har vetskap om detta och därför kan hamna väldigt illa till ekonomiskt om en brand skulle härja. Det går inte att säga att man struntar i om skogen brinner ner. Själv fick jag veta detta från en annan skogsägare.

  3. 71 % av skog i Sverige ägs av privata, 29 % av staten. Med äganderätten borde även följa ansvar att teckna fullvärdiga försäkringar t.ex. vid bränder, så vi skattebetalare slipper att ge enorma bidrag! De näringar som Centern vurmar om mest, är det överlägset mest bidrags beroende näringarna i Sverige, bidrag som Centern oftast vill kalla ”avdrag”?!

  4. Jaha, är detta då en inriktning om att markägaren själv får välja när eller om skogen ska avverkas? Förr lät det annorlunda under C-Eskils tid, då var skogen trädplantager som Skogsvårdstyrelsen beslutade om avverkning.

Dela den här artikeln:

E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn

FLER DISKUSSIONER

SENASTE TIDNINGEN

VILL DU PRENUMERERA?

E-tidning

Autogiro eller kort utan bindningstid
kr 79 Månadsvis
  • E-tidning
  • App för mobil
  • App för läsplatta
  • Taltidning (sve)
  • Sökbart arkiv
  • Offlineläsning
Popular

Läsning från E-TIDNINGEN

HB granskar: Vad hände med värmeverket?

Nu kan HB avslöja att mycket har gått snett med den nya pannan på Haparanda Värmeverk – trots att konsulter anlitats för elva miljoner. Konsulternas kalkyler höll inte. Viktiga delar från förstudien kunde inte installeras. Kommunens borgen är förbrukad. Installationen är försenad med 3,5 år och en strid om viten för miljoner hotar.

Hälsoprojekt för personalen som utför de tyngsta jobben

– Med stöd från ett beslut i socialnämnden kommer vi att satsa 1,5 miljoner kronor på ett hälsoprojekt för stöd- och omsorgspersonalen, säger Peter Juntti, socialchef vid Övertorneå kommun.
I bakgrunden ligger att stöd- och omsorgsförvaltningen under sommaren 2022 fick ett extra prestationsbaserat bidrag från Socialstyrelsen. Efter beslutet om inriktningen för vart pengarna ska gå är det snart dags för det hälsofrämjande arbete som ska ingå i Hälsoprojektet.

Bygger kreativ miljö i Risudden

Det har väl knappast undgått någon att styrelsen för Konsthall Tornedalen har anställt en chef. Samtidigt fortsätter verksamheten i Risudden vid Art Hotel, som tar emot gäster, just nu en produktiv författare, som av det Norrländska litteratursällskapet ”Författarcentrum Norr” är bjuden på gratis boende för att ges chans skapa i en kreativ miljö.