fbpx

”Centerpartiet har fullt förtroende för kommunens tjänstemän”

FRIA ORD: Centerpartiet vill med anledning av artikeln i tisdagens Haparandabladet om Eija Stenbergs stöd till Sjukvårdspartiet klargöra att Centerpartiet har fullt förtroende för kommundirektören och förvaltningarnas tjänstemän och delar inte de åsikter som framförs i ovan nämnda artikel. De åsikter som förs fram är Eija Stenbergs egna, skriver Janne Lind, ordförande Centerpartiet Haparanda och Sven Tornberg (c), kommunalråd.

I artikeln framför Eija Stenberg åsikter som bygger på en del felaktigheter både vad gäller händelseförlopp, arbetsgång och fattade beslut.

De enkäter kring arbetsmiljön som genomförts tar även hänsyn till de rapporter om upplevda arbetsmiljöproblem avseende delar av politikens arbetssätt som inkom redan i augusti. Det av Eija Stenberg refererade brevet inkom i september. Enkäterna visar tydligt att det arbetssätt som delar av politiken valt upplevs som ett arbetsmiljöproblem. När det i artikeln refereras till att ”det passar behovet” så fanns det således ett behov att även utreda tjänstemännens arbetssituation i förhållande till politiken.

Att hävda att de båda enkäternas resultat beror på att fokus har flyttats stämmer inte. Fokus har varit personalens upplevda arbetssituation och arbetsmiljö. Om personalen upplever sin arbetssituation som problematisk utifrån relationen till politiken så ska detta naturligtvis tas på allvar och hanteras, inte sopas under mattan med argumentet att det är fel fokus.

Ett normalt politiskt arbetssätt är att vid möten begära återremiss och kompletteringar av ärenden om man inte är nöjd med de underlag som presenteras eller bordlägga ett ärende om man inte är redo för beslut. Därutöver finns möjligheten att reservera sig mot ett beslut eller överklaga något beslut som man tycker är fel. Det arbetssättet har inte varit gängse inom delar av politiken.

När det gäller uttag av flextid framkommer i flextidsavtalet att ledighet ska sökas och beviljas av berörd chef i förväg. Kommunstyrelsens ordförande är kommundirektörens chef genom sin roll som ordförande för styrelsen.

Upphandlingen av marknadsföringsmaterial skedde under stark tidspress med en tydlig deadline för när materialet måste vara klart. Samtidigt fanns heller ingen färdig idé om hur slutprodukten skulle se ut. Den byrå som anlitades var den som senast hade avtal med kommunen om denna typ av arbeten och det fanns goda erfarenheter av att jobba med dem.

Under arbetet med att ta fram materialet utvecklades även idén av hur produkten skulle se ut i slutänden. Ett stort fokus lades på kvalitet i materialet då ”man får ingen andra chans att göra ett första intryck”. Priset på slutprodukten blev högre än vad som anmälts som delegationsbeslut men det har också levererats en produkt av en högre kvalitet än vad som planerades från början.

När det gäller frågan om att bjuda in näringslivskonsulterna till kommunstyrelsen för att berätta om deras arbete (som är bredare än att arbeta med enbart nyetableringar) krävs även där ett tillrättaläggande. Eija Stenberg yrkade på att kommunstyrelsen skulle bjuda in konsulterna till mötet den 17/2 men fick inte bifall för sitt yrkande. Kommunstyrelsen beslutade istället att bjuda in konsulterna ”snarast möjligt” och de är inbjudna till kommunstyrelsens möte den 23/3.

När det gäller organisationsöversynen som KS begärt in till maj 2019 så överlämnades en rapport som arbetsmaterial till kommunalrådet i juni 2019 för att stämmas av mot politiska prioriteringar inom den styrande koalitionen då en del av förslagen var beroende på hur den politiska organisationen skulle se ut i kommunen. De sista synpunkterna från koalitionspartierna inkom i november 2019. Inom centerpartiet har förslaget diskuterats vid 2 tillfällen under hösten varav Eija Stenberg varit närvarande vid båda dessa tillfällen.

Kommundirektören svarade på en fråga gällande organisationsöversynen den 27/1 då kommunstyrelsen hade sammanträde. På mötet deltog Eija Stenberg och har naturligtvis även hon tagit del av det svaret som gavs. I slutänden är det kommunstyrelsens ordförande som avgör när ett ärende är färdigt att lyftas upp till beslut i styrelsen om inte kommunstyrelsen beslutar annat, men något sådant beslut finns inte i detta ärende.

Att leda en kommun men 1250 personer på lönelistan är en stor apparat och underlättas inte av att delar av den politiska ledningen inte visar tillit och förtroende för dem som ska genomföra de politiska beslut som fattas. Rädslan för att göra misstag får inte ta över viljan att göra något bra och komma på nya lösningar för att uppnå de mål och visioner som politiken beslutat. Detta i en verksamhet som i allt större utsträckning kommer att präglas av en knapphet på resurser framöver.

Janne Lind
Ordförande Centerpartiet Haparanda

Sven Tornberg (c)

 

VILL DU SVARA PÅ INLÄGGET?

Skicka in en replik via vårt formulär eller mejla den till friaord@haparandabladet.se. Du kan också kommentera nedan:

Kommentera artikeln:

10 kommentarer på “”Centerpartiet har fullt förtroende för kommunens tjänstemän”

 1. Hur kan en liten kommun med
  ca:9800 invånare ha råd med 1200 personer anställda? (13%)
  Räknar man bort pensionärer och barn är procenten på kommunanställda ca:40%. Glömde 15-20% som lyfter försörjningsstöd. Är Haparanda stad konkursfärdigt? Förstår inte hur kommunen kan betala ut pensioner och löner med ett så litet skatteundelag? Lånar kommunen pengar till att betala ut pensioner mm. För mig ser det ut som falsk matematik.

 2. Med anledning av yttrande att nn inte respekterar centerpartiet i Haparanda så kan jag nog påstå att de är valda på årsmötet som brukligt är. De då som inte har varit på årsmöte har inte deltagit i val av ledamöter, tänk efter före ni svamlar allt för mycket.
  Johan Isaksson Mattila

 3. Centern med Sven T i spetsen sviker sina egna parti- och koalitionsvänner och tyr sig hellre till kommundirektören och tydligen fått för sig att det bara är dom två ensamma som har mandat att styra Haparanda! Nädu Sven, vi röstade bort S för vi ville ha en förändring och nu kräver vi att du samlar ditt lag och samarbetar med dom vi gett vårt förtroende till! Ledamöter som är drivna och vill göra rätt för sig ska du vara rädd om! Dags att börja prioritera viktigare frågor än att smutskasta dina partivänner och börja jobba för ett bättre Haparanda och ta ansvar för hur våra skattemedel används!

 4. Janne och Sven, Ni representerar inte hela Centerpartiet!
  Detta ärende ha inte tagits upp i centerpartiets möte och därmed kan ni inte skriva i Centerpartiets namn-bara som era egna åsikter

 5. Lägg nu allt internt tjafs åt sidan, Det viktiga är ju att få stopp på utflyttningen samt att ordna mer jobb till kommunen. Jag har ingen lösning men tillsammans måste vi lösa den frågan.

 6. Av det snack man får höra ute på stan så är det väldigt många väljare som idag är djupt ångerfulla att de gav sin röst till Centerpartiet. Tornberg saknar handlingskraft och Lind är omogen uppgiften att leda socialnämnden. Nu har vi ett Centerparti och ett Haparanda i fritt fall.

 7. Vad spelar de för roll om högern med centern i spetsen har förtroende för tjänstemännen. för de viktiga är att tjänstemännen inte har förtroende för högern.

 8. EJ Kommun bo
  Det verkar som det är ok för herrarna Lind och Tornberg att ni har en
  kommundirektör som handskas ovarsamt med skattemedel, hade det varit i
  Luleå hade kommundirektören fått gå direkt. Undrar vad dom dyra konsulterna åstadkommit under ”tidspress”, kan inte vara lätt när kommunledningen inte vet vad dom beställt som jag tolkar artikeln.
  Bra Stenberg att du vågar granska detta slöseri med skattemedel.

 9. Många av de kommentarer som C ordf i KS respektive socialnämnden lämnat är inte överensstämmande med verkligheten. De påstår att E Stenbergs fråga på KS den 27 januari gällande inbjudan av näringslivskonsulterna till KS inte bifölls av andra ledamöter i KS. Läs protokollet från den 27 Januari så har ni facit. Detsamma gällande ledigheter för kommundirektören som Tornberg godkänner trots att han inte haft mandat för detta enligt delegationsordningen.
  Nej nu är det dax för byte av dessa herrar innan hela kommunen totalt kollapsar.

 10. Är inte 1250 anställda på en kommun på 9800 invånare ganska mycket?? se till att det finns nog med folk på golvet som arbetar direkt mot medborgarna! Sen kan man nog sanera.

Dela den här artikeln:

E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn

FLER DISKUSSIONER

SENASTE TIDNINGEN

VILL DU PRENUMERERA?

E-tidning

Autogiro eller kort utan bindningstid
kr 79 Månadsvis
 • E-tidning
 • App för mobil
 • App för läsplatta
 • Taltidning (sve)
 • Sökbart arkiv
 • Offlineläsning
Popular

Läsning från E-TIDNINGEN

Avtalsskandal i Pajala: Miljoner har strömmat till konsulter utan avtal

HB kan idag avslöja en av de största kommunskandalerna i Norrbotten i modern tid. Miljoner har strömmat till konsulter utan avtal i Pajala. Konsulter har slutattesterat egna kostnader och fakturor. Revisorerna avstyrker nu ansvarsfrihet för kommunstyrelsen. 

Manliga städare trampar in i damernas duschrum

På Torneå badhus kan nakna badgäster överraskas av att manliga städare trampar in i damernas duschrum, medan kvinnliga städare trampar in i herrarnas. Kaisa Metsähalme tycker inte att det är okej. 

Anna-Lisa blev telefonist som femåring

När Leipijärvi fick telefonservice blev femåriga Anna-Lisa Harila byns telefonist. Deras hus låg lägligt, nära vägen och mitt i byn. HB har träffat den kavata flickan som numera heter Häggström, fyller 87 år i juni och är bosatt i Kalix.

Prova på-dans under dansveckan

Under PRO:s nationella dansvecka fick seniorer i Haparanda testa på bland annat Linedance. 

Smög igång premiäröppning

I juli förra året tog företagarna Janne Lind samt syskonen Stina och Viktor Medström, över River motell/restaurang/camping i Haparanda. Efter en storrenovering var det i går dags för en smygöppning.