fbpx

Den bistra sanningen är svårsmält för en del sjukvårdspartister

Replik till Sanningen börjar komma ifatt Centerpartiet publicerad i Haparandabladet 13 november 2020:

I fredagens Hb-insändare skriven av Vedestig och Pettersson, Sjvp, lyser besvikelse och bitterhet igenom över majoritetspolitiska beslut som fattats i senaste fullmäktige. Bitterheten och besvikelsen riktas framförallt mot Centerpartiet.

Beträffande den budget för 2021 som kommunfullmäktige (Kf) beslutade om måndag 9 november är den framarbetad av två budgetberedningsmöten där förvaltningarna har fått komma med synpunkter och förslag. Kommunstyrelsen (Ks) hade budgeten som ärende den 26 oktober. KS förslag till budget 2021 innebär att Barn och utbildningsnämnden (BUN) får en utökad ram med 0,5 miljoner.

KS föreslog Socialnämnden en utökad budgetram med 0,3 miljoner för att fortsatt kunna bibehålla Björkebygårdens kök. I kommunfullmäktige beslutades att ytterligare 0,2 miljoner tillförs Socialnämnden så att nämnden fullt ut får kompensation för drift av Björkebygårdens kök. Utöver det erhåller Socialnämnden ett riktat statsbidrag till äldreomsorgen om 2,8 miljoner, utan krav på bemanning eller i övrigt detaljreglerat. Bidraget tilldelas Socialnämnden och föreslås bidra till heltidsanställningar inom äldreomsorgen.

KS förslag till budget 2021 var ett enigt beslut, där även Sjvp:s ledamot röstade för förslaget! I Kf kommer Sjvp:s ledamöter med ett nytt förslag till budget! En stor majoritet i Kf röstade enligt Ks förslag med tillägget att Socialnämndens budgetram tillförs 0,2 miljoner.

Det här var ytterligare ett försök från Sjvp: s ledamöter i kf att få en majoritet för att fälla ett Ks-förslag som Centerpartiet står bakom. Försöket misslyckades totalt i likhet med tidigare försök.

Dagen efter Kf-mötet tillkännages det i media att Övertorneå kommun tilldelats ranking nr 1 som årets bästa skolkommun 2020 av Lärarförbundet. Gratulationer inströmmade från hela Sverige. Lärarförbundets ordförande Johan Heikkilä intervjuas i riks-tv, radioinslag och nyhetsinslag i dagstidningar. Kunde alla vi i Övertorneå glädjas över detta besked? Inte riktigt alla, kommunfullmäktiges ordförande Vedestig och Bun:s vice ordförande Petterson bestämmer sig för att kontakta media och skriva en insändare där de spyr galla över hur dåligt Centerpartiet agerat vad gäller skolchefsförordnandet.

Hur har då Centerpartiet agerat i frågan? Chefsuppdraget vid barn- och utbildningsförvaltningen i Övertorneå kommun är ett tidsbegränsat förordnande. Nuvarande förordnande gäller under tidsperioden 2017-01-01 – 2020-12-31. Beslut om anställning/förordnande tillika upphörande av anställning/förordnande är av Ks delegerat till kommundirektör som gör detta i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott som tillika är personalutskott. Vid kommunstyrelsens AU-möte (personalutskott) den 23/3 beslutades att inte förlänga tidsbegränsat förordnande för skolchefen. Den samlade bilden är att styrelsens arbetsutskott vill se en annan inriktning för kommunens skolverksamhet. Utskottet har i samråd med kommundirektören gått igenom ärendet. I samsyn har alliansen och oppositionen föreslagit att förordnandet ej förlängs.

Centerpartiet har 6 av 25 mandat i Kf, 2 av 11 mandat i Ks. Med den representationen går det inte att styra politiken med ”järnhand”. Istället så krävs det att handen är öppen även för förslag från oppositionen.

Efter Sjvp:s avhopp från alliansen och sedermera deras misslyckande med att gå ihop med delar av S och andra partier för att bilda en ny majoritet inom politiken i Övertorneå har beskyllningar om jäv, återremitteringar, överklaganden och revisorsgranskningar duggat tätt senaste året, allt detta har skett för att svartmåla Centerpartiet och framför allt Mörtberg, fredagens insändare i Hb är ett exempel på det.

Ifall Sjvp bestämt sig för att bedriva oppositionspolitik under resterande del av mandatperioden är det direkt olämpligt att man har hand om ordförandeklubban i Kf. Det är inte bra vare sig för Övertorneå kommun, Sjvp eller för Vedestig . Det visade senaste Kf med all önskvärd tydlighet. Kf-mötet visade även att Sjvp är delat i två grupperingar, en fullmäktigegrupp ledd av Vedestig med följare och en grupp i Ks. Dessa två grupperingar är inte i fas med varandra, fullmäktigegruppen verkar varken veta eller bry sig om vad Sjvp-ledamöterna i ks vill !

Centerpartiets fullmäktigegrupp i Övertorneå

VILL DU SVARA PÅ INLÄGGET?

Skicka in en replik via vårt formulär eller mejla den till friaord@haparandabladet.se. Du kan också kommentera nedan:

Kommentera artikeln:

14 kommentarer på “Den bistra sanningen är svårsmält för en del sjukvårdspartister

 1. Kul att ”Pellopannan” också lever. Jag har varit så orolig att en lösning hittats. Nu känns det bra. Tänk hemska tanke om en företagare gör vinst på sina investeringar. Hojja, säger jag och blir mörkrädd. En företagare i Övertorneå som tjänar pengar och betalar skatt i kommunen. Det är väldigt oroväckande. Jag skulle verkligen som kommuninvånare sova dåligt om jag visste det.

  • Till Nickname
   Vinst på sina investeringar är aldrig fel men vad händer när hyreskontraktet är slut? Men det är ju egentligen inget problem för då kan företagaren investera tillbaka pannan med räntan på vinsten. Så alla kommunbor ni kan sova lugnt. Godnatt

   • Signaturen Läsare har helt rätt. Vi vet ju inte ens vad som händer med Pellopannan då tredje världskriget bryter ut. Hur ska det då gå med hyreskontraktet?

 2. Mycket påhopp på Vedestigs ordförandeskap i kf, vem i fullmäktige skulle vara bättre?
  Vem skulle vara beredd att ta på sig det uppdraget?

 3. Till boby och bybo!
  Tyvärr var det inte första gången Vedestig tappat fattningen som ordförande. På grund av hans bitterhet mot tidigare kommunalrådskollegan Mörtberg så har han vid ett flertal tillfällen inte följt reglerna. Hade någon överklagat så hade fler möten fått tas om på nytt. En ordförande i fullmäktige får inte låta sig påverkas av känslor och om hen inte gillar förslaget. En ordförande ska se till att mötet sköts ordentligt och enligt kommunallagen.
  Vedestig är kommunfullmäktiges ordförande och därmed fullmäktiges ansikte utåt. Antingen hedrar han uppdraget med det det innebär eller så avsäger han sig uppdraget. Han kan då fortsätta att agera som en bitter oppositionspolitiker, precis som han agerar nu i fullmäktige och i media.

 4. I valet 2018 så röstade kommuninvånarna i Övertorneå fram sina partier och politiker. Dagen efter valet så började kommuninvånarna att klaga på partierna och politikerna de själva röstat fram i demokratiskt ordnade val som inte rapporterat om valfusk. Hur är det möjligt? Borde kommuninvånarna få en förvaltare som hjälper kommuninvånarna att förstå hur demokratiskt ordnade val går till och vad som händer efter att rösterna räknats? Borde ens kommuninvånarna ha rösträtt, då de inte förstår hur det fungerar? Om två år så har ni chansen att byta ut både partier och politiker. Rösta rätt. 12 september 2022 kommer de första klagomålen i Övertorneå. Fel parti och fel politiker. Komedin fortsätter i all evighet.

 5. Fortnox påstår att han vet att Roland inte ville bli kommunalråd? Roland uppgav själv i sitt förslag att han tar de första 2 åren och sittande kommunalrådet de 2 sista åren. Att påstå att AK-mötets Nej till samarbete med Centern hör ihop med kommunalrådsfrågan är en lögn. Din skrivelse är mycket intressant på många sätt. Vi börjar med delen ”Beträffande Pellopannan så hade tekniska och Allan försökt lösa värmefakturorna från feb till sep, 7 mån” Mitt svar är följande, Be Roland visa mötesprotokollet som börjar med texten, Har kollat lite i detta ärende och fått underlag från Allan… Hur kan tidigare tekniska chefen förhandla på ett vettigt sätt och ta ansvaret för att kommunalrådet gjort bort sig fullständigt i avtalsregleringen av Pelloprojektet?. Vi fortsätter! Citat: ”Innan Roland blev uppringt av Allan och R (Roland) skrev ett mail till kommundirektören och kommunalrådet om vädjan att lösa detta”. Denna mening är mycket, mycket intressant. Roland som enligt protokoll, tidigare varit emot Pelloprojektet totalvände och ingen förstod varför. Svaret var Allans samtal. Tack för detta svar. Vidare, sedan när har ett tidigare kommunalråd som strävade efter att bli kommunalråd (Roland) vädjat för andra människor i kommunen i ekonomiska frågor?. Allan var enligt tidigare nämnda protokoll ute efter att höja sin vinst på sin investering och Roland vädjar till förmån för Allan? Det är här du ser konfliktens kärna! När S-partiets styrelse anonymt får del av alla handlingar försöker de stoppa processen mellan Kommunalrådet, Roland och Allan. Allt för att vinna tid att sätta sig in i alla handlingar som producerats i månader, utan deras kännedom. Det som hände i S hände även i alliansen. Före kommunstyrelsemötet om Pellopannan tog AK-styrelsen beslut om att alla S-märkta kommunstyrelseledamöter skulle driva för en återremiss. Samma beslut tog alliansen. Dessa beslut struntade både kommunalrådet och Roland i. Detta var ett försök att återställa interndemokratin både för oppositionen och alliansen. Hur det gick vet alla. Om politiker skall vädja för någon så är det för alla i kommunen. INTE för Tornedalens rikaste företagare som försöker tjäna pengar på kommunmedborgarna! Att påstå att alla försök att återställa en transparent demokratisk process, är att mobba och frysa ut är återigen en absurd slutsats. Berörda kvinnor är med all säkerhet villiga att föra upp på agendan frågan om mobbing, med tanke på alla (sparade ) sms som kommit in kvällstid. När kvinnorna tar upp kampen och överklagar beslut tagna på odemokratiska grunder, så jävlas dom bara? Den process som inleddes var en chock för dessa kvinnliga fritidspolitiker. Att möta 40 advokater med förhandlingsrätt och lämna yttrande efter yttrande blir övermäktigt i ett komplicerat rättsområde. Varför tog inte kommunalrådet och Roland 40 advokater med förhandlingsrätt att granska Allans påstådda rätt enligt protokollet? Vi väljer alla vem vi står upp för. För människorna i kommunen eller för en med stora resurser. Vill ni veta hur alliansen och dess anhängare sköter kommunens affärer är det bara att läsa den utmärkta revisionsrapporten om Pelloprojektet. All respekt för majoriteten av S-kvinnorna som hanterat en näst intill absurd situation efter bästa förmåga. All respekt för majoriteten av sjukvårdspartiet som vågat ta konsekvenserna av kommunalrådets och Centerns svek mot ett enigt alliansmötes beslut. Avslutningsvis. Karma gynnar den som försöker göra gott, inte den som strävar efter motsatsen.

 6. Håller med Bybo ang Vedestigs sätt att leda kf-möten, men, ett stort men, för i sista mötet spårade Vedestig helt ur och lät sina egna känslor ta över. Inte bra! Och därmed har han visat sitt rätta jag och om han tänker fortsätta i opposition så lämna över klubban till någon annan! Det som sedan sker inom S-partiet är en annan sak som S inom partiet redan nu bör ta tag i och reda ut.

 7. S verkar ha flera högerpolitiker i raderna. Till och med Vänsterpartiet har blivit höger. Tänk vad mycket lite pengar och fördelar gör. Folk säljer sig billigt. Hoppas innerligt att politiker till nästa val funderar vilket parti dom tillhör. Det blir helt otroligt svårt att rösta som väljare. Hur ska man kunna välja S för man vet att en del av deras namn står för höger värderingar? Imponerad av kvinnorna som orkar strida mot orättvisor och fifflet som man gör med våra skattepengar. Men när vaknar resten? Eller just ja… Ni vet egentligen men håller hårt i era fördelar som serverats på silverfat. Önskar att folk tänker till vilka ni röstar på. Analysera vem har vågat öppna käften, vem har vågat vara kritisk. Jämför sedan med vilka som sitter med som nickedockor, de som aldrig har något att säga, men röstar som alla andra för de vågar inte sticka ut. Vi har väldigt få politiker i Övertorneå. Men många tofflor.

 8. Svar till signaturen Läsare. Enligt delegationsordning för Kommunstyrelsen i Övertorneå beträffande beslut om anställning och avslut av anställning förvaltningschefer gäller följande: Politiken (KSau) beslutar om anställning och avslut vid anställning av kommundirektör. Kommundirektören beslutar om anställning och avslut av anställning av övriga förvaltningschefer efter samråd med KSau. Så har varit fallet vad gäller den tidsbegränsade förordnandet för skolchefen. Därför finns det inget protokollfört i KSau-protokollet eftersom det var ett kommundirektörsbeslut och inte ett KSau-beslut.

 9. Man kan se vilka som är bittra iaf. Sällan har vi haft en så bra fullmäktigeordförande som Vedestig. En helt annan klass och det kan man se på sändningarna från mötena. Bli inte arga bara för att Vedestig kan sköta klubban ypperligt. Försök se och lära istället för att fortsätta mobba ut folk.
  Sen till Läsare, var också och sökte bland protokollen men det fanns ingenting skrivet. Slutsatsen är ju att centerpartiet bara hittar på….

 10. I grunden finns två anledningar till den pågående konflikten i fullmäktige. 1. Tomas Mörtberg (C) och Roland Kemppainen (S) var efter valet överens om ett samarbete mellan dessa partier. Kommunalrådsposten skulle delas mellan dem. (2+2 år). Förslaget Roland Kemppainen lämnade röstades ner av medlemsmötet. Trots att beslutet togs i demokratisk ordning har Roland och hans falang aldrig accepterat detta beslut. 2. Inför beslutet om slutregleringen och köpet av Pellopannan i kommunstyrelsen, tog S-partiet ett beslut att deras företrädare skulle ta ställning för en återremiss i frågan. Anledningen var att S-Styrelsen inte erhållit information av Roland Kemppainen om det arbete som han och Tomas Mörtberg bedrivit i månader.
  Samma beslut tog en samlad allians. Trots dessa beslut valde båda en egen odemokratisk väg. De som anser att ett odemokratiskt agerande inte hör hemma i Övertorneå, tog strid mot dessa båda herrar och deras följare. Sjukvårdspartiet har stått upp för det rätta på samma sätt som en majoritet av S-kvinnorna. Allt annat vi ser i fullmäktige är följder som dessa herrar skapat med sitt agerande.

  • Bra att ni hänvisar till mötet 23/3 då kan man läsa vad ni bestämt, men vad hittar man där? Jag hittar då ingenting av ”Vid kommunstyrelsens AU-möte (personalutskott) den 23/3 beslutades att inte förlänga tidsbegränsat förordnande för skolchefen. Den samlade bilden är att styrelsens arbetsutskott vill se en annan inriktning för kommunens skolverksamhet”

  • Konflikten är inom S och detta verkar fortsätta då S-partiet gör ingenting för en försoning och karman blir brutal i kommande val om S inget gör. Om samverkan mellan S och C togs upp på ett AK-möte där det kom som ett extra ärende då kvinnorna var i majoritet och de ville ha en kvinna till Kråd därav nej till samverkan. Vet att Roland inte ville bli kråd. Beträffande Pellopannan så hade tekniska och Allan försökt lösa värmefakturor från feb till sep, 7 mån, innan Roland blev uppringt av Allan och R skrev ett mail till kommundirektören och kommunalrådet om vädjan att lösa detta. Vad och hur har det arbetats mot partiet kan inte undertecknad förstå. Finns mycket att berätta om S sätt att mobba och frysa ut medlemmar men det får bli en annan gång.

Dela den här artikeln:

E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn

FLER DISKUSSIONER

SENASTE TIDNINGEN

VILL DU PRENUMERERA?

E-tidning

Autogiro eller kort utan bindningstid
kr 79 Månadsvis
 • E-tidning
 • App för mobil
 • App för läsplatta
 • Taltidning (sve)
 • Sökbart arkiv
 • Offlineläsning
Popular

Läsning från E-TIDNINGEN

Oplogade trottoarer vållar debatt

Oplogade trottoarer i Haparanda har blivit ett omdebatterat ämne både på nätet och i verkliga livet. Jörgen Waara, platschef på BDX, håller dock inte med de som levererar kritik. ”Vi gör ett bra jobb och får mycket beröm”, säger han.

Snöforskaren vann sitt tolfte Tornedalslopp

I helgen arrangerades Tornedalsloppet för 55:e gången med runt 150 deltagare som gick i mål från de tre startplatserna Kuivakangas (11 km), Wanhaniemi (23 km) och Svanstein (45 km). Den mest rutinerade segraren heter Nina Lina Lintzén, Luleå Gjutarens IF

En hel del fisk och strålande väder

I söndags var det några kallgrader och inte ett moln på himlen när pimpeltävlingen Vuononappet genomfördes med över 100 deltagare.