fbpx

Privatisera inte äldreomsorgen i Haparanda!

Den styrande koalitionen (inklusive Sjukvårdspartiet) har lanserat en diskussion om att privatisera äldreomsorgen i Haparanda. Vi Socialdemokrater är tydliga i vår uppfattning – privatisera inte äldreomsorgen!

Vad äldreomsorgen behöver är högre bemanning, trygga anställningar och en god arbetsmiljö – inte vinstdrivande bolag som gör sköra äldre till en födkrok. Genom att privatisera äldreomsorgen riskerar vi att våra skattemedel som ska gå till skola, vård och omsorg istället landar i riskkapitalisternas djupa vinstfickor långt utanför kommunen. Vi förlorar dessutom rådighet över äldreomsorgen, och möjligheten att fullt ut kräva politiskt ansvarstagande.

Lyssna på erfarenheterna från de anställda inom äldreomsorgen i Haparanda. Ta del av fackförbundet Kommunals kunskap om privat äldreomsorg som vittnar om besparingar på löner, besparing på bemanning och besparing på arbetsmiljö. Argument om det privata alternativets valfrihet och kvalitét håller tunt.

I budgetförslaget för 2021 ville vi Socialdemokrater i Haparanda att regeringens extra satsning på äldreomsorgen skulle gå till just äldreomsorgen. Det hade gett äldreomsorgen i Haparanda 5,3 miljoner i förstärkning. Men istället för att låta äldreomsorgen få det tillskottet valde C, M, KD, och SJVP att minska äldreomsorgens anslag med lika mycket. Mitt under brinnande pandemi som just pekat på äldreomsorgens strukturella brister, med låg bemanning, otrygga anställningar och dåliga arbetsvillkor. Som lök på laxen öppnar man nu dessutom upp för privatiseringar.

Sälj inte ut vår äldreomsorg!

Socialdemokraterna i Haparanda

VILL DU SVARA PÅ INLÄGGET?

Skicka in en replik via vårt formulär eller mejla den till friaord@haparandabladet.se. Du kan också kommentera nedan:

Kommentera artikeln:

30 kommentarer på “Privatisera inte äldreomsorgen i Haparanda!

 1. Nina Waara och övriga i Haparanda
  Jag hoppas att Socialdemokraternas gruppledare Nina Waara förstår det parlamentariska läget idag i Haparanda. Inget av partierna har egen majoritet varför alla partier i princip är i opposition till de förslag som vinner. Det innebär att också Alliansen med Centern, Moderaterna och Kd också hamnar i opposition om de förlorar ett yrkande.
  Det finns alltså ingen uttalad politisk majoritet i det politiska styret idag efter det att Sjukvårdspartiet (Sjvp) kastades ut från Fyrpartikoalitionen. Sjvp som var vinnaren vid valet 2018 med 20 % av rösterna. Detta till stort förtret för de övriga etablerade partierna.
  Det innebär att SJvp nu är ett s.k. vågmästarparti där Sjvp kan välja det bästa yrkandet i ett ärende oavsett om yrkandet kommer från Höger- eller Vänster. Det innebär i princip ”hoppande majoriteter” utifrån de beslut som fattas. Sjvp är partiideologiskt obundet, vilket innebär att Sjvp väljer att stödja det bästa yrkandet oavsett varifrån förslag kommer. Vi väljer det yrkandet som är det bästa för Haparanda och att man tar ansvar för våra skattemedel.
  Sjvp är inte bunden till vare sig en höger- vänsterskala eller till någon partipiska som de övriga partierna.
  Det är detta som skiljer åt Sjvp från övriga partier!
  Vi i Sjvp sitter därför kvar på de positioner som vi valts till av fullmäktige. Detta tills en ny majoritet bildats i fullmäktige som då yrkar på förändringar.
  Kommunalrådet Sven Tornberg har ingen starkare legitimitet i den position han har än den jag har som vice kommunalråd. Det gäller alla övriga valda ordföringar i nämnder- och styrelser.
  Anders Rönnqvist, Sjvp
  Gruppledare och vice kommunalråd

 2. När man läser Nina Waaras inlägg så är det ju som att åka tillbaka till 30-talets Sverige!
  Att införa en privat entreprenör på driften av hälften av äldreboendet i Haparanda är ju en spegling av hur samhället ser ut i övrigt år 2021! Se bara på hur driften för friskolor, sophantering och inte minst underhåll av gatu- & vägunderhåll idag sköts av privata entreprenörer: Det funkar ju!? Eller…? Nä, jag skulle inte tro att du har något emot det..?
  Att bryta den negativa trenden av missförhållanden inom äldreomsorgens arbetsmiljö genom att inbjuda en ny fräsch entreprenör med ordentliga kvalitetskrav i upphandlingen så blir det ett uppsving och nystart vad gäller både kompetens och arbetsmiljö! Fifty-fifty= Win-win!

  • LarsaE, det nya äldreboendet, Hemstranden/Kotiranta som nu byggs går inte att dela upp 50/50. Det är antingen kommunal drift eller privat drift som gäller. Att ha privat drift av sophantering eller gatu- och vägunderhåll är inget problem. Problemet uppstår när privata företag ska tjäna pengar på våra äldre och barnen, det mest utsatta grupperna i vårt samhälle. Vi har otaliga exempel ute i landet där det är brister inom både förskola, skola och äldreomsorg inom privat regi.
   Missförhållanden inom äldreomsorgen idag vad gäller arbetsmiljön kan kommunen komma tillrätta med. Ett sätt är att satsa mer på äldreomsorgen, till exempel ge äldreomsorgen det riktade statsbidraget från Regeringen.

   Nina Waara
   Gruppledare Socialdemokraterna

   • Hälften av alla boenden i Haparanda kommun! Klippan, Lunden = kommunal idag.
    Nya Hemstranden = privat entreprenör. Det blir 50% privat/50% kommunal drift.
    Det går säkert att dela Hemstranden också – om man bara vill!
    Missförhållandena har ju nu pågått i 10 år eller mer, så en idé är att bryta upp och byta till helt ny arbetsgivare om det ska bli nån bättring tror jag.
    Det finns undermålig omsorg i både kommunal och privat drift, så det bästa är ändå 50-50!

 3. Till en viss del håller jag med Anders!

  En äldreomsorg som sköter i sin egen regi behöver inte kommunen dra ner och sätta pengarna på flera onödiga chefer mm.

  Men en sak säger jag bara att hoppas det kan bli något som t ex Uskorna kan äga tillsammans?! Är ju uskorna som vet och kan verksamheten. Behövs inte en massa chefer och pappersvändare!

  Vi behöver verkligen inte mera stora skattesmitarföretag som vansköter verksamheterna och snor alla vinsterna till skatteparadis!

  • Resultaten, kommunen måste ha kvar tjänstemän hos äldreomsorgen, då det är kommunen som fördelar de boende, också tillsyn av verksamheten ingår i det kommunala ansvaret liksom att upprätta underlag för eventuella entreprenader.
   Därtill måste kommunen ha full beredskap att ta över verksamheter när de privata inte längre orkar eller vill driva verksamheten. Detta har hänt flera gånger de senaste åren.

 4. Sjukvårdspartiet säger sig vara opolitiska, men i praktiken är ni ett högerparti. Det ser vi i de ekonomiska besluten som ni tar i kommunfullmäktige, sparkrav läggs på förvaltningarna när kommun kommer att få ett överskott på cirka 40 miljoner.
  Ni företräder en politik som tagit modell från förförra århundradet där man bedrev fattigvårdsauktion, entreprenadauktion från kommunerna där de som krävde minst ersättning fick ta hand om gamla och barn. Det vill inte vi. Det finns kommunal verksamhet som lämpar sig för entreprenad men definitivt inte vård, omsorg och grundutbildning.
  Därtill har Sjvp arrangerat en omröstning på Debatt Haparanda om driftformen på äldreboendet 231 (83,3 %) vill ha kommunal drift 38 (13,7%) vill ha entreprenad och 8 (3%) vet inte. Resultatet visar tydligt vad Haparandaborna tycker. Samma resultat blev det ju vid dialogmötet som anordnades, de flesta av de som röstade ville ha kommunaldrift. Något att ta fasta på?.

 5. Visst finns det många seriösa vård- och omsorgsföretag som gör vad de kan för att skapa så bra förhållanden som möjligt för brukarna. Men samtidigt finns det svårt motstridiga intressen knutna till företagets vinstintresse och kvalitet i brukarleden.

  Grundidén bakom ett företag är att verksamheten (oavsett vad det är frågan om) ska generera vinst, alltså pengar! Oavsett bolagsform. Man kan konstatera att ju större företaget är, desto mindre kontakt och koppling har ägarna (ofta aktieägarna) med basverksamheten. Man äger sin aktier och förväntar sig en utdelning av dem. Logiskt och självklart och en essentiell del av ett fritt näringsliv.

  Här uppstår ett problem när man med stöd av LOV:en lägger ut speciallagsreglerad verksamhet såsom skola och socialtjänst till företag som har sina vinstintressen. Inte vill jag att den skolpeng som är förknippad med min sons skolverksamhet hamnar i fickan på en aktieägare istället för att göra nytta i klassrummet. När min far var i omsorgsboende, inte ville jag att de skattepengar som allt detta kostade (logi, omsorg, mat och trygghet etc.) skulle hamna någon annanstans än i vården och omsorgen om honom.

  Därutöver: läs på om Engelska skolan som uttaxerade många sköna miljoner i aktieutdelningar i stället för att hamna som stödundervisning till de elever som behövde det, om John Bauergymnasiet som lämnade in en konkursansökan och därtill lämnade en massa elever utan skolundervisning, om Caremaskandalen, om de dagliga rapporterna om Assistansfusk där många miljoner hamnar i händerna på bedragare istället för hos LSS-brukare… listan kan göras lång – mycket lång!

  I grund och botten: LOV:en suger ut pengar ut det offentliga (från brukare) och omfördelar det till privata vinster (t.ex. aktieägare).

  Och det var aldrig tänkt att våra skattepengar skulle omformas till vinster-i-välfärden eller till fusk-i-välfärden.

 6. 1. Lön
  2. Arbetstiden
  3. Uppskattning
  4. Kvalitet
  5. Ledarskap

  Här är sakerna som avgör!!
  Sedan så vad man än röster på så är verkligheten dessa 5 punkter.

  Men svagt ledarskap genomsyrar ofta äldrevård.
  Kravbild finns den?

  Många frågor har enkla svar!

  Kom ihåg det enkla är ofta det bästa vad man än håller på med…

 7. Kommunen drar ju ner på kostnaden för fullt just nu, så är det vem som än styr. Låt det kosta lite extra så kanske det blir lite bättre för både brukare och personal.

 8. Nina Waara!
  Jättebra svar till Anders Rönnquist mfl privatiseringsivrare om hur verkligheten ser ut spec i en liten kommun för att inte säga hela Sverige.
  Vissa saker görs bäst i allmän regi men här kan vi väl vara ärliga och säga att den privata sidan fått fram krav på effektiviseringar vilket inte alltid varit självklart i kommunal eller statlig regi.
  Men med riktig ledning och styrning av verksamhet i tex kommunal regi så får vi mer för skattepengarna än i verksamheter med vinstsyfte.

  • Kvaliteten i omsorgen av våra äldre beror ju på ledning, styrning och de ekonomiska ramarna. I den kommunala driften är det sällan kvaliteten beror på styrning och ledning av verksamheten utan kommunen som huvudman får oftast återkommande äskanden om utvidgade ekonomiska ramar.
   Vid en upphandling av verksamheten är det nödvändigt att precisera de kvalitetskrav vi ställer. Kvalitetsmått, typ krav på personaltäthet, kompetensnivån på personalen, frekvensen på duschning och ev. blöjbyten, matens kvalitet till innehåll och kalorinivå, utevistelse och stimulerande aktiviteter mm
   Det handlar alltså om att formulera förfrågningsunderlaget korrekt vid en upphandling för att uppnå önskvärd vårdkvalitet.
   Ni stirrar Er blinda på det ekonomiska utfallet och glömmer helt verksamhetens innehåll och kvalitet.

  • Anders, jag har en anhörig som bor på ett privat äldreboende i en annan kommun. Hen får inte tillräckligt näringsrik mat vilket lett till att alla värden sjunkit och detta är konstaterat av läkare. Vi anhöriga har varit i kontakt med ledningen för företaget samt kommunen och påtalat detta, utan resultat. Bara ett exempel på hur privata vårdbolag vill tjäna pengar på våra äldre och man sparar in bland annat på maten. Är det så vi även ska ha det i Haparanda? Borde vi inte ta lärdom och göra tvärtom?
   Om politiken ger förutsättningarna till Socialförvaltningen så tror jag att vi kan bedriva mycket bättre vård än vad de privata vårdbolagen gör.
   Litar inte Sjukvårdspartiet på personalen inom äldreomsorgen? Varför vill inte Sjukvårdspartiet satsa på äldreomsorgen? Ni tyckte inte att Regeringens riktade stadsbidrag till äldreomsorgen på 5,3 mkr skulle gå till äldreomsorgen. Istället minskade ni Socialnämndens budget med 5,3 mkr. Om inte politiken ger förutsättningarna så kan man heller inte som politiker förvänta sig resultat. Ska vårdpersonalen trolla med knäna???

   Nina Waara
   Gruppledare Socialdemokraterna

   • Uskan har svårt att deltaga i era politiska möten för hon jobbar på kvällarna ofta med delad tur med start 07,00 och slutar Kl 21,00.
    Men i år kan hon vara med under Juni månad då hon tvingas ha semester när barnen ändå är i skolan och resten av befolkningen ännu väntar på sommarsemestern

 9. Många äldre nyttjar hemtjänsten för städning, tvättning, promenader m.m, men det är en dyr tjänst att nyttja.
  Istället borde fler äldre nyttja RUT-avdraget och då genereras fler arbetstillfällen samt att man avlastar hemtjänstens personal så dom får mer tid över till det dom ska syssla med.

 10. Hur tror Haparanda stad att personalen inom vård och omsorg ska vara goda ambassadörer för verksamheterna när politikerna och ledande tjänstemän gör allt för att förstöra arbetslusten på golvet? ska Haparanda ha en värdig omsorg så ska den få kosta! hittar man inga andra besparingar än i kärnverksamheterna? så är skattehöjningar det enda alternativet!

 11. Vi har i Sverige antagit Lagen om valfrihet LOV inom vår äldreomsorg.
  LOV möjliggör valfrihet för våra äldre att kunna välja viken typ av driftsform man vill välja. Kommunal- eller privat drift av vården ger mångfald. Av vårdgivare. Det innebär att en konkurrenssituation uppstår dem emellan. Den kraften utvecklar och effektiviserar omsorgen och ger en totalt sett högre vårdkvalitet.
  Vi i Sjukvårdspartiet vill ha LOVen återinförd inom vår kommunala äldreomsorg. Det innebär att delar av kommunens verksamhet ska konkurrensutsättas genom upphandling av privat äldreomsorg. Den politiska diskussionen framöver kommer att handla om att återinföra LOVen i kommunen. Vilka delar av den ska privatiseras och vilka delar ska utföras i traditionell kommunal regi?
  Det är den politiska utmaningen vi nu kommer att behandla framöver.
  Vi i Sjvp är inte bundna till någon höger-vänsterskala, utan vi är helt fria att välja den lösning som är den bästa för våra äldre i Haparanda.
  Socialdemokraterna är helt låsta till sina dogmer och sprider skrämsel hos våra äldre om privata alternativ.
  Det är synd att S inte kan se bredare lösningar på våra välfärdsfrågor.
  Hälsn
  Anders Rönnqvist
  Grpledare Sjvp

  • Anders, jag ger dig samma svar som jag gav Catarina Lindmark på Debatt Haparanda på Facebook. Det gäller att hålla sig till verkligheten och i verkligheten finns det ingen valfrihet. När du är i behov av plats till ett boende så blir du tilldelad en plats som är ledig, det ställs inga frågor om vad du vill, tar du inte platsen så går den till någon annan i behov av plats. Varken kommunen eller privata aktörer står med tomma platser för valfrihetens skull, nej så ser verkligheten inte ut!
   Äldreomsorgen ska enligt mig och oss Socialdemokrater absolut bevaras inom kommunal drift. Vi ska se till att våra äldre får den omsorg de behöver och att våra anställda har en bra arbetsmiljö. Vi sprider inte skrämsel utan jag och flera med mig kan tala ur egna erfarenheter. Privata aktörer vill tjäna pengar och då måste de dra ner på kostnaderna, där kan det se olika ut, vissa sparar på maten, andra på personalen. Men inget av det är bra för varken de äldre eller för personalen. Vi Socialdemokrater vill satsa på äldreomsorgen och utveckla den, inte privatisera den!

   Nina Waara
   Gruppledare för Socialdemokraterna

   • Nina:
    Verkligheten är att flertalet anmälningar om viten ang. arbetsmiljön inkommit inom omsorgen i den kommunala driften. Det är inget som säger att kommunal drift skulle vara bättre än privat. Nej, jag tror på mångfald; att det finns både privat och kommunalt drift så anställda får välja privat eller kommunal arbetsgivare som ger både konkurrens och därmed kompetensutveckling som gynnar alla i slutänden.

    • Och vilken tur att dessa modiga USKOR inom kommunal verksamhet har vågat göra ngt när det brister i verksamheten. Annat är det att arbeta hos privata aktörer, de gräver fram vem som har anmält och det sätts munkavle på personen eller så blir man straffad på annat sätt exempelvis genom mindre löneförhöjning eller tom utebliven sådan, utfrysning osv. Ni som förespråkar privat drift inom äldreomsorgen har ingen som helst vetskap om hur det ser ut bakom kulisserna, men, men, om det blir så än en gång så visst är ni alla redo att tacka ja till en plats för era anhöriga inom privat utförare när/om det är dags?
     Att det har något med valfrihet att göra är bara rent skitsnack! Som det har sagts tidigare så delar Haparanda Stad ut platserna där våra äldre ska bo. Hoppas Du Anders Rönnqvist är redo att ta del av den äldreomsorgen som privata utförare har att erbjuda ifall förslaget går igenom och/om det blir din tur att få plats på SÄBO? Inte protesterar USKOR i onödan när något är fel i verksamheterna, för de flesta är yrket ett kall och man ger mer än 100% för våra gamla.
     Människosynen och empatin har försvunnit helt i strävan efter budget i balans och ni som sitter i Socialnämnden har ingen eller mycket liten kunskap om äldreomsorgen och hur det är att arbeta med våra gamla. Ändå så sitter ni och beslutar över USKORNAS arbetsvillkor samt våra äldres levnadsvillkor, fy fan säger jag, att ni inte skäms för er inkompetens inom området. Rusta upp den kommunala äldreomsorgen med ordentlig bemanning, bra scheman och kompetent personal. Glöm det privata! Ge våra äldre en värdig ålderdom.

     • Hej ”sliten USKA”!
      Sjvp vill arbeta för att de bästa förslagen till politiska beslut blir verklighet. Sjvp är numera i opposition efter det att vi blev utkstade från koalitionen och Centern. Sjvp har alltsedan vi kom med i politiken i Haparanda arbetat med att komma tillrätta med de pågående arbetsmiljöproblemen i kommunen. Vi fick ett omedelbart motstånd, för att politiskt arbeta med detta, från Alliansen med Centern, Moderaterna och Kd.

      När vi nu är så inkompetenta som politiker så välkomnar jag Dig och Ni som arbetar inom vården att delta i det politiska arbetet för att påverka besluten i den riktning Ni eftersträvar.
      Välkommen till Sjukvårdspartiet. Partiet som värnar om en god vård- och omsorg om våra barn och vi äldre.

    • Catarina Lindmark. Att kommunen får föreläggande om viten beror ju på beslut av er politiker som inte har en aning om hur verksamheterna fungerar! och att det enda ni gör är att lyssna och ta rapporter från tjänstemän som vet lika lite som er. Ta er tid att prata med folket på golvet som har tusentals års av erfarenhet av vård och omsorg.

     • Anders, hur kan Sjukvårdspartiet vara i opposition samtidigt som du sitter som kommunstyrelsens vice ordförande? Sjukvårdspartiet är även ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden och vice ordförande i Socialnämnden. Ni får alla ett arvode för era positioner och samtidigt säger du att ni är i opposition, vilket är mycket märkligt! Er politik följer även samma linje som Koalitionens, Alliansen eller vad ni nu heter. Du säger att ni inte har någon ideologi men driver högerpolitik hela tiden. Stå för er politik och era beslut istället för att hela tiden bortförklara er genom att säga att ni är i opposition.

     • @suck

      Det är därför det vore bäst med ett system där golvfolket äger gemensamt.

      Plus inga onödiga kostnader med flera chefer, konsulter och andra som bara mjölkar pengar.

      Däremot ska inte stora vårdbolag köpa för dem tänker ju bara på ekonomi och deras vinster!

      En annan möjlighet vore att förstatliga allt och lika villkor för alla. Plus inga kommuner eller vimsiga kommunpolitiker som tar dumma beslut. Utan allt tas på central nivå och alla pengar som ska till vården går 100% dit också.

Dela den här artikeln:

E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn

FLER DISKUSSIONER

SENASTE TIDNINGEN

VILL DU PRENUMERERA?

E-tidning

Autogiro eller kort utan bindningstid
kr 79 Månadsvis
 • E-tidning
 • App för mobil
 • App för läsplatta
 • Taltidning (sve)
 • Sökbart arkiv
 • Offlineläsning
Popular

Läsning från E-TIDNINGEN