fbpx

Replik: Detta gör vi för Kaunis Iron

Replik på ”Tornedalspolitiker leker ’tysta leken’” av Stig Töyrä i Haparandabladet 19 november 2021:

Stig Töyrä säger sig i fredagens HB varken ha hört eller läst att undertecknad och kollegorna Ida Karkiainen (S) och Birger Lahti (V) agerat för Kaunisgruvan. Låt mig därför upplysa och redovisa för Stig Töyrä och Haparandabladets läsare hur jag agerat hittills den gångna mandatperioden för Kaunisgruvan.
Det första jag gjorde när jag valdes in i Sveriges riksdag hösten 2018 var att tillsammans med Birger Lahti motionera om järnvägsförbindelse förbi gruvan, för att åstadkomma en långsiktigt hållbar transportlösning.

Enligt 11 kap 3 § och 12 kap 2 § regeringsformen där principerna om domstolarnas självständighet i dömandet respektive förvaltningens självständighet i myndighetsutövningen uttrycks, får inte riksdagen bestämma hur en domstol eller en förvaltningsmyndighet ska döma eller besluta i det enskilda fallet eller hur en domstol eller en myndighet i övrigt ska tillämpa en rättsregel i ett särskilt fall. En konsekvens av detta i riksdagens regler innebär att vi inte får ställa interpellationer och skriftliga frågor, som avser ett ärende eller mål vid domstol eller myndighet som gäller myndighetsutövning mot enskild. Därför har jag i interpellationer, frågestunder och andra debatter pressat statsminister och näringsministrar om hur regeringen avser förbättra villkoren för gruvnäringen generellt och tillståndsprövningen specifikt. Jag har vid varje allmänn motionstid lagt ett antal motioner om bland annat dubbelspår på Malmbanan, fullföljande av projektet Malmporten i Luleå hamn och förslag på hur tillståndsprocessen av gruvprövning kan effektiviseras och göras förutsebar och rättssäker.

Jag har i debatter i kammaren lyft fram det positiva exempel och den viktiga betydelse Kaunis Irons gruvverksamhet innebär, inte bara för Pajala kommun utan för hela Tornedalen, Norrbotten och Sverige.
Jag har fört såväl offentliga debatter som informella samtal enskilt och gemensamt med såväl andra tunga företrädare i Centerpartiets riksdagsgrupp som med bland andra Birger Lahti och Ida Karkiainen, med myndigheter som Länsstyrelsen och Trafikverket, om förutsättningarna för Kaunis Iron när det kommer till transportförhållanden och tillståndsprövning.

Nästan hela Norrbottens riksdagsbänk besökte Kaunis Iron den 3 september i år – bänkens enda gemensamma företagsbesök på direkt inbjudan av ett enskilt företag den här mandatperioden – ett besök som speglades av Dagens industri förutom på våra egna sociala medierkanaler.

Jag har såväl före som under hela mandatperioden haft löpande kontakt med tunga företrädare för bolaget. Hur jag agerar i Sveriges riksdag rapporterar jag själv om varje vecka på mina sociala medier och på riksdagens webbplats kan man, när man tittar på min flik, läsa, se och lyssna på varje debatt, varje fråga, varje motion och interpellation. Mitt och Centerpartiets engagemang inom lagens ramar för en gruvverksamhet i Kaunisvaara och att Sverige ska fortsätta vara en ledande gruvnation i EU behöver ingen seriös betraktare betvivla.

Linda Modig, riksdagsledamot Norrbotten, Övre Kuivakangas, 1:e vice partiledare Centerpartiet

VILL DU SVARA PÅ INLÄGGET?

Skicka in en replik via vårt formulär eller mejla den till friaord@haparandabladet.se. Du kan också kommentera nedan:

Kommentera artikeln:

1 kommentar på “Replik: Detta gör vi för Kaunis Iron

  1. Vad har politiken och politikerna med detta att göra? Myndigheterna skall ta prover, mäta och bedöma miljöriskerna. Sedan går allt enligt gällande lagar. Om regeringen i slutändan, i något skede får ärendet på sitt bord och har annan åsikt än den myndigheterna framfört så skall detta omedelbart överklagas. Kaunis Iron:s utsläpp/föroreningar är en miljöfråga och har ingen koppling till Pajalas framtid. Eventuella åtgärder bekostas av Kaunis Iron och utföres inom given tidsram, given av myndigheterna. Följ lagen, utan politiskt rävspel. Slutsnackat.

Dela den här artikeln:

E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn

FLER DISKUSSIONER

SENASTE TIDNINGEN

VILL DU PRENUMERERA?

E-tidning

Autogiro eller kort utan bindningstid
kr 79 Månadsvis
  • E-tidning
  • App för mobil
  • App för läsplatta
  • Taltidning (sve)
  • Sökbart arkiv
  • Offlineläsning
Popular

Läsning från E-TIDNINGEN

Färgsprakande modevisning med vårkänsla

I söndags var det dags för catwalk på Folkets hus i Haparanda. Tiotalet företag passade på att visa upp vårens och sommarens mode. 

Skidrade i folkdräkt för att skapa intresse

På vårvintern är skidåkare på isen en vanlig syn. Skidåkare iförd folkdräkt är desto ovanligare. ”Det var premiär och vi hade beställt fint väder”, sade Ritva Niska från Kalevala-föreningen i Haparanda. 

Oplogade trottoarer vållar debatt

Oplogade trottoarer i Haparanda har blivit ett omdebatterat ämne både på nätet och i verkliga livet. Jörgen Waara, platschef på BDX, håller dock inte med de som levererar kritik. ”Vi gör ett bra jobb och får mycket beröm”, säger han.

Snöforskaren vann sitt tolfte Tornedalslopp

I helgen arrangerades Tornedalsloppet för 55:e gången med runt 150 deltagare som gick i mål från de tre startplatserna Kuivakangas (11 km), Wanhaniemi (23 km) och Svanstein (45 km). Den mest rutinerade segraren heter Nina Lina Lintzén, Luleå Gjutarens IF