fbpx

Replik: Vad händer om två minoritetsfolk inte kommer sams?

Replik till ”Minoritetspolitiken är ett erbjudande” av Lennart Rohdin i Haparandabladet 2020-07-03.

Lennart Rohdin, regeringens utredare för några år sedan om en stärkt minoritetspolitik, har i en insändare i HB tagit till orda i den debatt som förts om den statliga sannings- och försoningskommission som ska ”vända alla stenar” i det försvenskningsarbete som bedrivits i Tornedalen.

Det är ett delvis förvirrande aktstycke han presterar.

Rohdin jämför debatten nu med den som fördes för hundra år sedan och finner tonläget högt. Bortsett från ett par Trumpnissar på HB-webben finns enligt min mening ingen anledning att beskriva debatten på detta sätt.

Den som inte vill vara med i folkgruppen tornedalingar behöver inte vara det, menar Rohdin. Samtidigt är det tydligt – inte minst i frågan om sanningskommissionen – att det är STR-T som anses föra folkgruppens talan. Konklusionen blir: om man inte delar STR-T:s historiesyn är man ingen riktig tornedaling och kan helt bortse från de slutsatser som sanningskommissionen kommer fram till. Eller har jag missförstått Rohdins resonemang?

Problemet, som Rohdin inte tycks inse, är STR-T:s agerande med kraven på sanningskommission, som i sin tur är grundad på en dubiös förstudie, där frågan som ställs är hur befolkningen misshandlats och inte som det borde vara, om det överhuvudtaget skett. Det måhända mest flagranta exemplet är den påstådda ”skallmätningen” så sent som i början av 50-talet, och som man ganska lätt hade kunnat konstatera aldrig hade skett i några rasundersökningar. Den ”karamellen” har man i stället sugit på i det längsta.

Rohdin bortser också från att STR-T med sina 1.500 medlemmar saknar demokratisk förankring som företrädare för den vida större gruppen tornedalingar. Denna roll har man fått uppifrån, av staten, inte av de människor man säger sig företräda. Staten fortsätter i samma stil: I sanningskommissionen är de två ledamöterna från Tornedalen, Bengt Niska och Josephine Ylipää, rekryterade direkt från STR-T.

Det följande, som Rohdin i sin egenskap av utredare står bakom, har man därmed inte tagit hänsyn till: ”Det allmännas skyldighet att ge minoriteterna inflytande i frågor som berör dem omfattar alla, inte bara de som organiserat sig eller anser sig företrädda av en förening. Om myndigheter enbart inriktar sig på kontakter med föreningar finns en risk för att andra värdefulla kontakter går förlorade och det är tveksamt om det allmännas skyldigheter är uppfyllda i det fallet”. (Prop. 2017/18:199, s. 44) Denna formulering skulle, om den tillämpades här, öppna för flera möjligheter. Bör vi som inte är anslutna till STR-T eller föreningar för lantalaiset och ”kväner” ha rättigheter att säga att vi inte vill ha några ursäkter för egen del eller för våra framlidna släktingar?

Det är här kärnpunkten i min kritik ligger och i att historieskrivningen om tornedalingar blir ensidig och inte bara det, utan gravt missvisande.

Att Lennart Rohdin nu engagerats som det tunga vapnet i diskussionen är intressant, då han ligger bakom minoritetsutredningen. Det framgår att han i stort sett följt tidigare spår och tagit fram hjältar och antihjältar i den tidigare debatten och detta kritiklöst. En hjälte var William Snell och en antihjälte biskop Olof Bergqvist. Däremot har han bara gott att säga om Bergqvists efterträdare Bengt Jonzon (inte Bo som Rohdin skriver).

Rohdin gör flera antaganden på mycket lösa grunder; dels om synen på tornedalsfinskan och att ”en oförsonlig försvenskning” bedrevs för att ta ett par exempel. Sedan slår han in öppna dörrar då han konstaterar att skolan tidigare speglade klasssamhället. Kanske Rohdin borde ha funderat på vad moderniseringen av samhället och införandet av riksspråket (över hela landet) betydde. Hela klasssamhället demonterades inte, men reformerna gav många möjlighet att göra en klassresa. Var det också av ondo?

Och omvänt att sopa problemen under mattan som Rohdin skriver om. Varför ska man sopa STR-T:s dubiösa strävanden under mattan och låtsas som om deras agenda är nödvändig och naturlig att genomföra? Genom förstudien och inrättandet av en sanningskommission har man normaliserat STR-T:s sneda historieskrivning.

Till slut – urfolksfrågan. Som Bengt Bucht har påpekat handlar det även här i högsta grad om etnopolitik från STR-T:s sida. Det är fråga om blodsband och markintressen, en kombination som ger obehagliga associationer även om den inte uttalas på tyska. Man behöver inte vara så värst intelligent för att inse att två parallella urfolk knappast får plats i samma område.

Rohdin vill inte agera domare i tornedalsfrågan, säger han trots att han gör det, – men hur kommer han att agera om två minoritetsfolk inte kommer sams?

Karl-Erik Nyström

VILL DU SVARA PÅ INLÄGGET?

Skicka in en replik via vårt formulär eller mejla den till friaord@haparandabladet.se. Du kan också kommentera nedan:

Kommentera artikeln:

23 kommentarer på “Replik: Vad händer om två minoritetsfolk inte kommer sams?

 1. Nu har tydligen en annan viktigpetter hängt upp sig på min signatur. Den tog jag för jag ansåg att det var något övermaga att tro någon skulle vara intresserad av vad jag hade att förtälja. Vem tror man att man är i jantelagens tidevarv.

 2. Tillbaka till svedjebränning. Statens mål var att ta folk från andra sidan torneälven, nu är finsk sida från Turtola att bygga upp TorneLappmark. Området är och var klimatiskt ogästvänligt och därför lockade staten sörlänningar att flytta till det ogästvänliga bygden, med dess karga klimat. Till bygden som efter dess ledare Pajanen blev numera Pajala. Även vid det tiderna skulle en del gynnas på andras bekostnad, lapparna fick ge sig av till fjällvärlden när sörlänningar lockades till TorneLappmark med 15 år skattebefrielse för att bosatte sig här. Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess ändå är de som historien upprepar sig. Nu är de andra som gynnas på lapparnas bekostnad och herrarna med statligt stöd gör allt i sin makt att eliminera urbefolkningen från sin sedvanerätt i TorneLappmark. Lapparna berövas på sitt privata egendom som personliga identitet avlyses på renmärken. För att nollas till icke medborgare. Med båda sidor starka rötter ttill TorneLappmark har erövrandet tagit förövarna drygt 50 år,kampen kommer att pågå tills statligt upprättelse mot berörda erkänner urbefolkningen sin medborgerlighet i modern samhället.

  • Ingenting av det där stämmer. Lasse Pajanen kom, exempelvis, från Pyhäjärvi i Norra Österbotten. Vad jag vet så hade han inte heller någon skattebefrielse.

   Har du några belägg för att samernas förfäder bedrev renskötsel, eller ens vistades, i området kring nuvarande Pajala innan Pajanen bosatte sig där?

   • Det finns forskningar taget fram i Övertorneå av kvinnor som det står i rapporten. Läs på och vi finns nu levande personer som kan vår historia så behöver alls inte ta till oss fake news.
    Tyvärr finns de, med narscistiska tendenser som äger tunnelseende och ser sig själv bara.

 3. Viktigpetter, en bra och upplysande signatur Du valt. De viktigpettrar jag i levande livet träffat har mycket riktigt saknat humor. Jag föredrar att öppet stå för det jag skriver. Att Du känner Dig träffad när jag skriver om Trumpnissar (sådana som skriver först och tänker sedan – i bästa fall) är Ditt problem. Tv-serien Midnattssol har jag aldrig tittat på. Jag föredrar att läsa historia och vetenskapliga verk och artiklar i stället, plus en hel del sport. Förmodligen via googlande har du sett att jag är född på bruksorten Seskarö, och jag kan tillfoga att inte alla med rötterna där ser sig som tornedalingar, vilket jag gör. Vad Du menar med ”de gamla tagen från din bruksortsuppfostran” har jag svårt att förstå.

 4. Svenne, intressant inlägg (vi bortser från att du missade ett sekel i beskrivningen). Fastnar för din definition av urfolk…”har befunnit sig i området innan nuvarande stat etablerat sig”. Var kom den definitionen ifrån? Tilltalar säkert många närkingar, dalmasar, jämtar, listerlänningar osv. (Som därmed kan söka kränkhetsbidrag). Pricken över I, ALLA svenskar är kränkta! Men om vi går vidare, hur bedömer vi sen alla invandrare? Om generationers östgötar, hälsingar, västerbottningar, tornedalingar, samer mfl plötsligt inte är svenskar utan ett urfolk, hur bedömer vi då invandrade kurder, syrier, afghaner mfl, är dom svenskar bara för att dom så småningom blir svenska medborgare, är det bara dom som inte härstammar som Sverige,som inte är ett urfolk, som är svenskar?

  • VP, Läs debattinlägget i HB 21 juli. Wikipedia kan ge dig lite vägledning om skillnad på folk och urfolk;
   ”Ursprungsfolk (även urfolk eller ursprungsbefolkning) är en folkgrupp med ättlingar till de första människorna i ett område. De har i regel ett eget språk, egen kultur och egna sedvänjor.”

   • K-e nyström är från seskarö som är bosatt i haparanda nu du borde ju flyttat till Stockholm i stället o gått skola där.
    Du hade nog gått vilse där.

    • Pellekoulon oppettaja, vilket bedrövligt inlägg. Tycker nästan hbwebben borde stoppa dylika rena personangrepp. Förutom att det är otrevligt mot en namngiven person så är det obegripligt i syfte. Om du också hade haft turen att ha K-E Nyström som lärare hade du kanske kunnat formulera dig på ett vettigt sätt och kunnat sätta saker i ett logiskt sammanhang.

   • Precis det vi har urbefolkningen i TorneLappmark, eget språk svenska finska lapska. Med eget påhittat läte kommer ingenstans. Kultur och sedvänjor från urbefolkningens tid utövas i kubik och kvadrat.

  • Området var obebott och lapparna, renskötarna hade sitt renskötselområde i TorneLappmark. Staten hade beordrat Turtola bor till att utföra svedjebränningar för bebyggelse av lapparnas renskötselområde. Lapparna tog sin tillflykt till fjällvärlden att utöva sin näring med större lugn. Kan inte vara tryggt i sin bosättning omgiven av svedjebrännare. Birkarlar från Turtola fick i uppdrag av staten för uppdraget. Bygden var ogästvänligt klimatiskt område där urbefolkningen kunde livnära sig och gav sig av när bebyggelsen sattes igång. Flera med min namnkunniga anfader Alatalo var en av dem som byggde upp Pajala med ledaren Pajanen. Det var på 1500 talet som Pajanen och 40 talet andra Birkarlar kom. En av dem min anfader Alatalo flyttade till hembyn Kieksiäisvaara och med honom har fått del i Alatalo rötter. Därför har känslan alltid varit stark för hembygden där min far Erik Sunna satte bo och skaffade familj. Pappa kom med sina ursprungliga TorneLappmarksrötter tillbaka från fjällvärlden, Rensjöområdet tillhörande Talma. Tillbaka till bygden som en gång tvingats lämna.

  • Det handlar inte om dalmasar bara om urbefolkningen lapparna, för att undgå missförstånd. Lapparna begav sig upp till fjällvärlden när stAten bestämde om svedjebränningar. Området kring kusten är ogästvänligt och för staten gäller att locka sörlänningar att bosätta sig och bygga upp tidigare lapparnas ursprungsland. Staten uppmuntrade inflyttning till klimatiskt ogästvänligt område med 15 år av skattebefrielse och undan med urbefolkningen. Lapparna tog sig upp mot fjällvärlden för ettlugnare liv. Varade inte så länge. Från Norge började tillströmningen av lappar med sin renhjord till svenska fjällvärlden och tvingade lapparna till att flytta med sin näring tillbaka därifrån lapparna kommit ursprungligen. Staten har inte lyckats med implementering av lapparna till sina boenden. Lapparna behandlas rotlösa oavsett än i renskötselområden hemvisten finns från sitt ursprung. Tvångsförflyttningar är orsaken till statens passivitet i rennöringsfrågorna.Nu görs rasister till samer för de är befriade från historiskt förankring till lapparnasom alltid har varit nergraderade. Staten med vetskap om rasism bestämde hur rasismen ska botas. Kalla alla för samer och lapparna tillåts gå sin egen väg till undergång. Nu finns ingen rasism för lapparna existerar längre inte, enligt statens metod.

 5. Viktigpetter, berätta gärna vad som är kännetecknande för ”bruksortsuppfostran”?Sen tycker jag väl Trumpnisse är ett ganska snällt ord, man kan nog bemämna anonyma nättroll som du och jag med betydligt elakare ord. Kul ändå att du avslöjar att din kunskap är hämtad från SVT-serier. Själv föredrar jag dock skönlitterära verk, typ Tolkien, om jag vill läsa berättelser ,sägner och skrönor om hober, alver, kväner eller andra verkliga eller fiktiva tappra folk.

 6. Intressant svar i HB 21 juli. -K-E anser att hans version är sanningen och att frågan inte ska belysas ytterligare. -Rasbiologiska institutet inrättades 2021 i Uppsala (!) genom en bred majoritet i riksdagen. I närtid ställde sig riksdagen bakom att endast svensk undervisning skulle ske i skolorna. Rasbiologin fokuserade på lappar, finnar och zigenare. -Fältet är fritt för fler Tornedalssammanslutningar. -Definitionen på urfolk är ett folk som funnits i området innan nuvarande stat etablerat sig. Det kan finnas fler urfolk i ett område och skulle kunna historisk gemenskap mellan de.

  • Lapparna är traditionellt kända urbefokningen, finns inget annat folk som benämns historiskt för urbefokningen i TorneLappmark. Var inte med på tiden innan lapparna tvingats ge sig iväg från sina betesmarker och innan Birkarlarna påbjöds svedjebränning. Än benämningen så var urbefolkningen boende i sitt renskötselområde.

   Oavsett än Pananens hemvist kom ändå från nuvarande Finland. Den hopsamlade arbetskraften härstammade från Turtola, birkarlar och flera nuvarande kända namn kommenderades till renskötselområdet och byggde upp Pajala, efter sina bränningar. I rakt ned stigande led härstammar från samma rötter Birkarlen Alatalo. Sedermera flyttade till min födelseby Kieksiäisvaara och byggde upp sitt liv, i sammanhängande led. Min familj bröder bor i byn men ingen bofast finns i Alatalogården. Med fars rötter i TorneLappmarken har vi lappar starka band till vår kulturrika historia sedvänjor. Idag finns många som gör vad som helst för att bedriva lapparna bort och som majoritet beröva lapparna sin kultur. Alltid i skolan fick gå under epitetet rikemansbarn. Statlig tjänstemän kunde inte visa åt sina kolleger att de tog banklån till inköpet av bilen. Däremot kunde lappen med gott banknamn för sin goda ekonomiska hushållning med inkomst fåtal ggr/år borga för destatsanställdes banklån. Och upprätthålla personens fina fasad. Även släkt förblev livslångt bitter på lappen som inte borgade för vem som helst, oavsett släkt. Rikemans barn var lätt att bära däremot inte lappgumman som i tidig ålder saknade ljusår ifrån lappgumman.

 7. Nyström, har du sett tv-serien Midnattssol som SVT har producerat? Där kan man tala om obehagliga associationer. Du drar dig inte för att öknämna några som deltar i meningsutbytet(Trumpnissar) jag antar att det är de gamla tagen från din bruksortsuppfostran.

  • Svenne är intresserad av att gå tillbaka i tiden där ingenting finns daterat för nu levande tider. Är det för att förvilla och skapa dimridåer för det som tidigare är känt genom forskning.

 8. Kan ni träffas och diskutera detta istället? Jag funderar allvarligt på att säga upp Hb. I veckor har denna debatt fått allt utrymme bland insändare och Hbwebben. Oerhört frustrerande för oss som inte är insatta eller intresserade. Nog måste det finnas annat att publicera?

 9. Ja, den där förstudien (som kostade skattebetalarna 130 000 kr!) var ingen höjdare. Det är ganska talande att den dära historikern som låg bakom den inte ingår i den nu tillsatta sanningskommissionen. Även hans bok om Hjalmar Lundbohm tycks ha blivit indragen.

  Jag har en känsla av att regeringen och sanningskommissionens medlemmar inte riktigt inser vilken rävsax man hamnat i.

 10. Har det varit andra problem än åsiktsskillnader hittils? Det finns väl och ska finnas i hela den svenska befolkningen så att vi inte ska kunna komma sams i tornedalen är nog en spekulation som kommer på skam.

 11. Vi behöver mer majoritet och mindre minoritet i detta land. Jag tror gemene man börjar bli förbannat leds över att särintressen ska stå i fokus i hela tiden. Alla som inte känner att dom hör hemma i landet Sverige kan börja söka sig åt annat håll.

 12. Helt klart lär oss av dem som kallar sig för Tornedalingar att de aldrig kommer respektera Tornelappmarkarna som ett urfolk. Vi är en motarbetad grupp bland minoriteterna.

Dela den här artikeln:

E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn

FLER DISKUSSIONER

SENASTE TIDNINGEN

VILL DU PRENUMERERA?

E-tidning

Autogiro eller kort utan bindningstid
kr 79 Månadsvis
 • E-tidning
 • App för mobil
 • App för läsplatta
 • Taltidning (sve)
 • Sökbart arkiv
 • Offlineläsning
Popular

Läsning från E-TIDNINGEN

Avtalsskandal i Pajala: Miljoner har strömmat till konsulter utan avtal

HB kan idag avslöja en av de största kommunskandalerna i Norrbotten i modern tid. Miljoner har strömmat till konsulter utan avtal i Pajala. Konsulter har slutattesterat egna kostnader och fakturor. Revisorerna avstyrker nu ansvarsfrihet för kommunstyrelsen. 

Manliga städare trampar in i damernas duschrum

På Torneå badhus kan nakna badgäster överraskas av att manliga städare trampar in i damernas duschrum, medan kvinnliga städare trampar in i herrarnas. Kaisa Metsähalme tycker inte att det är okej. 

Anna-Lisa blev telefonist som femåring

När Leipijärvi fick telefonservice blev femåriga Anna-Lisa Harila byns telefonist. Deras hus låg lägligt, nära vägen och mitt i byn. HB har träffat den kavata flickan som numera heter Häggström, fyller 87 år i juni och är bosatt i Kalix.

Prova på-dans under dansveckan

Under PRO:s nationella dansvecka fick seniorer i Haparanda testa på bland annat Linedance. 

Smög igång premiäröppning

I juli förra året tog företagarna Janne Lind samt syskonen Stina och Viktor Medström, över River motell/restaurang/camping i Haparanda. Efter en storrenovering var det i går dags för en smygöppning.