fbpx

Skolan är den viktigaste grundstenen i Haparandas framtid

Under den gångna mandatperioden har en ny skolstruktur för en mer likvärdig skola och förskola kommit på plats i Haparanda. Det har lett till att fler barn har tillgång till behöriga förskolelärare och lärare, en utbyggd elevhälsa, fler speciallärare och bättre och mer ändamålsenliga lokaler. Det har varit en nödvändig förändring och inte helt enkelt för de som varit berörda, elever, personal och föräldrar att göra detta under en pågående pandemi där distansundervisning och sjukfrånvaro varit ett stående inslag under två års tid.

Nu är pandemins tid förhoppningsvis över och hela samhället kan återgå till en mer normal tillvaro. Från Centerpartiets sida är det ingen tvekan om att skolan är den viktigaste grundstenen i Haparandas framtid.

Skolan är våra barns arbetsplats och det måste finnas en bra arbetsmiljö för våra barn för att de ska kunna tillgodogöra sig undervisningen och klara kunskapsmålen. Rektors roll som ledare för skolan måste tydliggöras och det ska finnas en tydlig koppling mellan ansvar och resurser.

Varje elev ska mötas av höga förväntningar och ges rätt förutsättningar för att klara sin skolgång. Genom tidig studie- och yrkesvägledning, SYV, och ett utvecklat samarbete med arbetsgivare och näringsliv så kan våra barn och unga ges en bättre bild av vad som behövs för att jobba inom ett visst yrke.

De elever som har ambitionen att studera vidare på eftergymnasiala studier behöver ges uppmuntran och stöd för att upprätthålla motivationen och nå rätt nivå på kunskapen för att komma in på den önskade utbildningen. Samtidigt behöver vi utveckla fler yrkesprogram inom gymnasieutbildningen, i egen regi eller tillsammans med grannkommunerna, för att kunna klara av framtida kompetensförsörjning i vår region. För att öka anställningsbarheten, men även för att öka motivationen bland grundskoleeleverna, bör körkortsutbildning vara en del av den ordinarie gymnasieutbildningen.

Centerpartiet tror på alla elevers goda vilja och förmåga att lyckas i skolan.

Sven Tornberg

Perarne Kerttu

VILL DU SVARA PÅ INLÄGGET?

Skicka in en replik via vårt formulär eller mejla den till friaord@haparandabladet.se. Du kan också kommentera nedan:

Kommentera artikeln:

4 kommentarer på “Skolan är den viktigaste grundstenen i Haparandas framtid

  1. Varför ska Haparandaborna vidareutbilda sig? Kommunen som är en av områdets största arbetsgivare anställer ju hellre okunniga, outbildade än kunniga, högutbildade! Resultaten är också därefter…

  2. Vad ska ni göra åt att Haparanda kommun vägrar lämna ut uppgifter och allmänna handlingar? Personalen är ruskigt okunnig och ovillig att göra sitt jobb! Allt tycks gå ut på att försöka dölja och sopa undan spåren från allt mygel med rekryteringar och annat!!

  3. Ni har ju fått veta att Haparanda kommuns rekryteringar ofta inte gått till på rätt sätt och att tjänstemännen dessutom vägrar lämna ut uppgifter om rekryteringarna trots att dessa enl lag snabbt ska lämnas ut. Varför har ni struntat i detta? Kommunen har tyvärr massor med inkompetenta tjänstemän och politiker som varken förstår eller bryr sig om gällande lagstiftning så ni behöver inte känna er ensamma!

  4. Tror ni själva på det ni skriver?! Outbildade och obehöriga med dåliga kunskaper i svenska, engelska anställs ju som ni vet som lärare fastän högskoleutbildade med hel/delvis behörighet sökt jobben så sluta nu svamla!

Dela den här artikeln:

E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn

FLER DISKUSSIONER

SENASTE TIDNINGEN

VILL DU PRENUMERERA?

E-tidning

Autogiro eller kort utan bindningstid
kr 79 Månadsvis
  • E-tidning
  • App för mobil
  • App för läsplatta
  • Taltidning (sve)
  • Sökbart arkiv
  • Offlineläsning
Popular

Läsning från E-TIDNINGEN