fbpx

Vi behöver en modern kustjärnväg

Sveriges utveckling begränsas av undermålig järnväg i norra Sverige. Dagens enkelspår mellan Gävle och Härnösand och avsaknaden av järnväg mellan Umeå och Luleå stryper utvecklingen. Sverige behöver en ny modern järnväg för snabbare, tyngre och längre tåg. För mindre än 60 miljarder skulle vi redan till år 2030 – 2035 kunna få 75 mil modern järnväg hela vägen mellan Gävle och Luleå.

Industrin investerar mer än 1.000 miljarder kronor i nya anläggningar och ny teknik i norra Sverige. Det är investeringar för jobb, tillväxt, exportintäkter och ökad hållbarhet. Industrin i vår region ligger i framkant i klimatomställningen; skogsindustrin levererar innovativa biobaserade lösningar och stål- och tillverkningsindustrin är världsledande i att minska utsläppen.

I ett underlag till regeringen konstaterar Trafikverket att pengarna för infrastruktur bara räcker till att lappa och laga, inte att bygga klart redan påbörjade sträckor. Detta drabbar Norrlandskusten hårt och påverkar utvecklingen i hela landet. Sveriges längsta flaskhals, mellan Gävle och Härnösand, skulle inte byggas bort och pengarna skulle bara räcka till halva Norrbotniabanan.

Botniabanan, som stod klar 2010, har betytt enormt mycket för utvecklingen. Byggstarten av Norrbotniabanan är också en viktig milstolpe, liksom de beslutade och pågående satsningarna i noderna Sundsvall och Gävle – men så länge resterande sträckor mellan Gävle och Härnösand inte åtgärdas och Norrbotniabanan lämnas halvklar kommer systemeffekterna av redan gjorda investeringar att utebli. Det gods som skulle kunna transporteras via järnväg hela vägen från Luleå och söderut längs kusten kommer fortsätta att gå på lastbil genom hela Sverige.

Behovet av specialkompetens är en avgörande fråga för många företag. Förbättrade pendlingsmöjligheter och kortare restider tack vare tåg som går i 250 km/h är en förutsättning för näringslivets expansion.

Godstransporterna kommer enligt Trafikverkets centrala prognoser att öka med 50 procent till 2040. Under samma tid kommer personresorna att öka med 28 procent och befolkningsmängden med 16 procent. Trots att Trafikverkets trafikprognoser pekar på kraftiga ökningar kommer myndigheten till slutsatsen att inga nya investeringar ska göras i infrastrukturen, samtidigt som riksdagen har beslutat att Sverige ska bli världens första klimatneutrala välfärdsland senast 2045. Denna ekvation går inte ihop.

Att få en modern kustjärnväg som binder samman Botniabanan söderut skulle kosta ungefär 30 miljarder, utöver det som ligger i nuvarande plan. Att färdigställa Norrbotniabanan hela vägen till Luleå skulle kosta ytterligare 23 miljarder. Eftersom sträckan är utpekad som stomnät finns dessutom möjligheter till 30 procents medfinansiering från EU.

Detta är en av de mest kostnadseffektiva infrastrukturåtgärderna och genererar många samhällsnyttor:

 • Restiderna halveras och pendlingsmöjligheterna längs kusten från Gävle och norrut förbättras.
 • Kvinnor gynnas särskilt av de förbättrade pendlingsmöjligheterna.
 • Kostnaderna för godstransporterna minskas kraftigt, näringslivets konkurrenskraft stärks.
 • Överflyttning från väg till järnväg och sjöfart underlättas.
 • Städer som exempelvis Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå och Luleå får snabb järnväg, ett funktionellt alternativ till flyget. Det skapar en robusthet inför framtiden.
 • Fler människor kan resa fossilfritt. 1 miljon resor kommer varje år att ta tåg istället för flyg.
Birger Lahti
riksdagsledamot (V) Norrbotten
Linda Modig
riksdagsledamot (C) Norrbotten
Fredrik Lundh Sammeli riksdagsledamot (S) Norrbotten Mattias Karlsson riksdagsledamot (M) Norrbotten
Isak From
riksdagsledamot (S) Västerbotten
Edward Riedl
riksdagsledamot (M) Västerbotten
Gudrun Nordborg riksdagsledamot (V) Västerbotten
Helena Lindahl
riksdagsledamot (C) Västerbotten
Kristina Nilsson
riksdagsledamot (S) Västernorrland
Jörgen Berglund riksdagsledamot (M) Västernorrland Christina Höj Larsen riksdagsledamot (V) Västernorrland
Emil Källström
riksdagsledamot (C) Västernorrland
Elin Lundgren
riksdagsledamot (S) Gävleborg
Lars Beckman riksdagsledamot (M) Gävleborg Ulla Andersson riksdagsledamot (V) Gävleborg Anders W Jonsson riksdagsledamot (C) Gävleborg
Linda Nilsson
vd Norrbottens handelskammare
Anders Hjalmarsson vd Västerbottens handelskammare
Oliver Dogo
vd Mittsvenska handelskammaren
Andreas Garp
vd Mellansvenska handelskammaren

VILL DU SVARA PÅ INLÄGGET?

Skicka in en replik via vårt formulär eller mejla den till friaord@haparandabladet.se. Du kan också kommentera nedan:

Kommentera artikeln:

8 kommentarer på “Vi behöver en modern kustjärnväg

 1. Man löser ej något transportproblem med höghastighetståg som går genom och stannar i statskärnan i alla småstäder/samhällen.
  Det synsättet är verkligen enkelspårigt, det är väl därför de har valt att bygga en enkelspårig bana.

  För att lösa transportproblemet behövs det dubbelspår som går utanför samhällena. Tågen behöver ej ha hög hastighet men gärna kilometerlånga och 2 tågset i timmen dygnet runt i bägge riktningarna.

  Samt även flerfilig motorväg genom hela detta långa land.

 2. Det är som kul, även politiker från Norrland tror Norrland slutar i Luleå. Vi i Tornedalen vill också ha utveckling, godstrafik på räls istället för på väg. Men nej vi ska bara bidra med röster och skattepengar till södern.

  • Fd sosse, det är jag också. Men jag är också fd norrbottning som flyttat söderut, så jag vill nog kontra med att jag sen många år bidrar med mina skattepengar norrut.

 3. Undrar om en fattigpensionär kommer att ha råd att åka med den nya kustbanan? Vi som inte kan åka gratis på skattebetalares bekostnad. Man kan förstås undra varför riksdagsledamöter har mage att höja sina löner under pandemin. Skamlöst hur politiska adeln skor sig på skattebetalarnas bekostnad. Men det är ju en annan fråga.

 4. ja var skall pengarna hämtas ifrån…Hur många förväntas resa per tåg..en liten fingervisning får vi när persontåg sätts in på Haparandabanan..

 5. Intressant läsning men igår visades ett inslag i media om likartade argument för ren satsning på uppbyggnad av sträckan Stockholm-Oslo. Vad pågår?

  • Valter det var ju du som tackade NEJ till Roxette och deras liveframträdande för en massa år sen. Kanske kommer ihåg fel.. eller?

Dela den här artikeln:

E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn

FLER DISKUSSIONER

SENASTE TIDNINGEN

VILL DU PRENUMERERA?

E-tidning

Autogiro eller kort utan bindningstid
kr 79 Månadsvis
 • E-tidning
 • App för mobil
 • App för läsplatta
 • Taltidning (sve)
 • Sökbart arkiv
 • Offlineläsning
Popular

Läsning från E-TIDNINGEN